LSDJS Vilniaus rajono skyriuje – visuotinis narių susirinkimas

LSDJS Vilniaus rajono skyrius
LSDJS Vilniaus rajono skyrius

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Vilniaus rajono skyrius sausio 20 d. į visuotinį narių susirinkimą sukvietė veikloje dalyvaujančius jaunimiečius. Visuotinių LSDJS skyrių susirinkimų metu yra renkami skyrių pirmininkai, valdybų ir kontrolės organų nariai bei delegatai į LSDJS eilinę ataskaitinę – rinkiminę konferenciją Vilniuje, kuri vyks šių metų kovo 18 dieną. 

Į visuotinį LSDJS Vilniaus rajono skyriaus susirinkimą, susirinkus skyriuje veikiantiems jaunimiečiams, buvo patvirtinta skyriaus valdybos metinė veiklos ataskaita. Per 2016-uosius skyriuje organizuota bei prisijungta prie įvairių veiklų. Vasario 16-osios proga organizuota pilietinė eisena – vėliavos nešimas, o šioje akcijoje dalyvavo daugiau nei 100 Nemenčinės miesto bendruomenės narių. Kovo 11-osios proga Pagiriuose suorganizuota pilietinė akcija „LAISVĖ“, kurios metu iš žmonių buvo sudėliotas žodis „LAISVĖ“ bei nufotografuota iš dangaus. Įpusėjus metams, suorganizuotas skyriaus narių išvažiuojamasis susirinkimas, kuriuo metu jaunimiečiai dirbo grupėse, diskutavo, kaip tobulinti ir plėsti skyriaus veiklą.

Vasaros pabaigoje, prieš prasidedant naujiesiems mokslo metams, skyriaus nariai aktyviai prisijungė prie socialinės akcijos „Būk pirmūnas“, kurios metu surinko mokyklinių prekių daugiau nei už 2500 Eurų. Šios prekės buvo perduotos Vilniaus rajone gyvenančioms mažiau pasiturinčioms, į socialinės rizikos grupes patenkančioms bei daugiavaikėms šeimoms. Atėjus didžiosioms metų šventėms, skyriaus nariai surengė socialinę akciją ir Vilniaus rajone esančioms bendruomenėms, mokykloms bei darželiams dovanojo kalėdines eglutes.

Taip pat, susirinkimo metu buvo išrinktas LSDJS Vilniaus rajono skyriaus pirmininkas. Skyriui vadovaus, skyrių jaunimiečių pasitikėjimo sulaukęs Robert Duchnevič, o pirmininkui skyriaus veiklai vadovauti padės išrinkti nauji valdybos nariai – Liudas Višniovas, Loreta Jankūnaitė, Aneta Baliukevič ir Gvidas Janulis.

Įpusėjus spręsti svarbius skyriaus veiklai klausimus buvo pereita prie taip pat aktualaus klausimo – skyriaus delegatų LSDJS eilinėje ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje. Pastaroji vyks šių metų kovo 18-ą dieną, Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje. Vilniaus rajono skyrius į konferenciją delegavo 4 atstovus.

Pagal Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos įstatus, norint oficialiai patvirtinti visuotinį susirinkimą, jame turi dalyvauti daugiau nei puse visų skyriaus narių. LSDJS Vilniaus rajono skyriaus visuotiniame susirinkime dalyvavo 23 skyriaus nariai.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga skatina Lietuvos jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
Išorinio komunikacijos tinklo biuro informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website