LSDJS Šiaulių miesto skyriaus pirmininku išrinktas Vaidas Rusys

LSDJS Šiaulių miesto skyrius
LSDJS Šiaulių miesto skyrius

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Šiaulių miesto skyrius sausio 20 dieną į visuotinį narių susirinkimą sukvietė veikloje dalyvaujančius jaunimiečius. Visuotinių LSDJS skyrių susirinkimų metu yra renkami skyrių pirmininkai, valdybų ir kontrolės organų nariai bei delegatai į LSDJS eilinę ataskaitinę – rinkiminę konferenciją Vilniuje, kuri vyks šių metų kovo 18 dieną. Taip pat – pristatomos skyrių pirmininkų metinės veiklos ataskaitos.

Į visuotinį LSDJS Šiaulių miesto skyriaus susirinkimą, susirinkus skyriuje veikiantiems jaunimiečiams, buvo patvirtinta skyriaus pirmininkės Simonos Sindriūnaitės metinės veiklos ataskaita. Per 2016-uosius skyriuje organizuota bei prisijungta prie įvairių veiklų, minėtos svarbiausios valstybinės šventės.

Įgyvendinti 5 projektai finansuoti Šiaulių mieto savivaldybės: Žygis už sveiką ir gražią Lietuvą, Gimnazistų protmūšiai, Sveikatingumo stovykla, Socialinės jungtys ir Sun City Movie Nights. Taip pat, įgyvendintas  projektas „Pameistrys”, finansuotas Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos.

2016-aisiais, viena iš svarbiausių skyriaus formuotų žinučių buvo: visi esame lygūs, tik mes patys suskirstome ir sugrupuojame žmones į kategorijas. O nemokėjimas prieiti, suprasti, užmegzti atviro pokalbio, pastato dar didesnes atskirties ir netolerancijos ribas.

Taip pat, susirinkimo metu buvo išrinktas naujas LSDJS Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas. Skyriui vadovaus jaunimiečių pasitikėjimo sulaukęs Vaidas Rusys, o skyriaus veiklai vadovauti padės išrinkti nauji valdybos nariai – Arnoldas Aluzas, Iveta Šakurskytė, Simona Sindriūnaitė bei Malik Agamalijev.

Įpusėjus spręsti svarbius skyriaus veiklai klausimus buvo pereita prie taip pat aktualaus klausimo – skyriaus delegatų LSDJS eilinėje ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje. Pastaroji vyks šių metų kovo 18-ą dieną, Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje. Šiaulių miesto skyrius į konferenciją delegavo 6 atstovus.

Pagal Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos įstatus, norint oficialiai patvirtinti visuotinį susirinkimą, jame turi dalyvauti daugiau nei puse visų skyriaus narių. LSDJS Šiaulių miesto  skyriaus visuotiniame susirinkime dalyvavo 36 skyriaus nariai.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga skatina Lietuvos jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.

 

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
Išorinio komunikacijos tinklo biuro informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website