Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija: „mes pagaliau jaučiamės reikalingi“

LSDP infocentro archyvas
LSDP infocentro archyvas

Rugsėjo 21 dieną, Lietuvos Respublikos Seime, vyksta Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos kartu su Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija bei Lietuvos socialdemokratų partijos LR Seimo frakcija organizuojamas projektas skirtas paminėti nacionalinę kurčiųjų savaitę Lietuvoje „Seimas gyvai: viena diena su Lietuvos Respublikos Seimo nariu“.

Susipažins ne tik su LR Seimo nario darbu

Nuo ankstaus ryto, kartu su LR Seimo socialdemokratų frakcijos nariais, pradėjo projekto darbo dieną. Atvykę į LSDP frakcijos posėdį, susipažino su LR Seimo nariais bei dalyvavo LR Seimo narės R. Popovienės spaudos konferencijoje, skirtoje projektui. Po spaudos konferencijos pradėjo darbą su praktikos vadovais – socialdemokratais LR Seimo nariais.

Projekto dalyviai, kartu su LR Seimo nariais socialdemokratais, dalyvavo Seimo komitetų posėdžiuose bei stebėjo LR Seimo plenarinį posėdį.

„Mūsų gyvenimai skiriasi, bet tuo jie ir yra įdomūs. Tikiuosi, kad šią diena, ne tik mes susipažinse su LR Seimo nario įprasta diena, bet ir LR Seimo nariai susipažins su mūsų – kurčiųjų – kasdienybe bei pamatys, kaip paprasčiausi dalykai mums – skiriasi.“ – spaudos konferencijos metu mintimis dalinosi Vytautas Pivoras, Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas.

Kučiųjų savaitės metu – iškelti trys prioritetai

Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas V. Pivoras, kalbėdamas apie kurčiųjų bendruomenės problemas, akcentavo, kad visuomenė nebegali delsti ir privalo kurti tinkamą komunikacinę aplinką siekiant, kad būdami vienoje bendruomenėje galėtume jaustis lygiais.

„Smagu matyti tiek daug pozityvo šiuose rūmuose. Kartais per visus metus jo čia tiek nepamatome. Taip pat, džiaugiuosi trimis prioritetais, kuriuos Lietuvos kurčiųjų draugija išskyrė“ – kalbėjo Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininkas Ramūnas Burokas.

Susitikime su LR Ministru Pirmininku A. Butkevičiumi bei LR Vyriausybės atstovais, Lietuvos kurčiųjų draugija kartu su Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija, pirmuoju prioritetu iškėlė skubios pagalbos mobiliuoju telefonu 112 prieinamumo tobulinimą.

„Šiai dienai skubią pagalbą įmanoma išsikviesti ir SMS žinute, bet žmonės, kuriems gestų kalba – gimtoji, to padaryti negali. Apskritojo stalo

LSDP infocentro archyvas
LSDP infocentro archyvas

diskusijoje vyriausybėje jau aptarėme šios problemos sprendimo detales. Rezultate turime užtikrinti, kad skubią pagalbą galėtume kviesti vaizdo skambučiu, o darbuotojai, priimantys iškvietimus, šalia turėtų žmogų, suprantantį gestų kalbą.“ – kalbėjo R. Burokas.

Taip pat, susitikimo vyriausybėje metu, buvo iškeltos gestų kalbos vertėjų skaičiaus didinimo bei nacionalinio transliuotojo laidų vertimo į gestų kalbą, problemos.

„Jeigu palyginsime procentą laidų, kurios yra verčiamos į gestų kalbą, su vakarų Europos pavyzdžiais, pamatysime, kad turime daug erdvės tobulėjimui.“ – pastebėjo R. Burokas.

LR Seime susitinka jau antrąjį kartą

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga projektą „Seimas gyvai: viena diena su Lietuvos Respublikos Seimo nariu“ organizuoja jau antrąjį kartą. Projekto organizatorė, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos vicepirmininkė Modesta Petrauskaitė džiaugėsi, kad Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija jau antrus metus yra Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos partnerė – organizacija.

„Manau, kad labai svarbu stiprinti ryšį tarp jaunimo nevyriausybinių organizacijų sektoriaus. Ypatingai dėl to, kad nėra nieko, kas turėtų kliūdyti mums bendrauti, suprasti vieniems kitų problemas, bendradarbiauti jas sprendžiant ir kurti kiekvienam sau, kurti Lietuvai.“ – mintimis dalinosi Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos vicepirmininkė M. Petrauskaitė.

„Mums tai yra šventė. Labai džiaugiamės, kad šiais metais projekte dalyvauja ir vyresni žmonės. Džiaugiamės, kad socialdemokratai rūpinasi mumis. Mes jaučiamės reikalingi. Taip pat, džiaugiuosi, kad mūsų problemomis yra rūpinamasi, nors ir esame mažuma“ – tvirtino Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos prezidentė Monika Kumžaitė.

Gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė Ramunė Leonavičienė sveikindama visus dalyvaujančius projekte ir spaudos konferencijoje padėkojo visiems gestų kalbos vertėjams už atsidavimą bei išskirtinį darbą. R. Leonavičienė taip pat teigė, kad problemos, dėl nepakankamo gestų kalbos vertėjų skaičiaus, išlieka, bet, po nacionalinės kurčiųjų savaitės diskusijų, aptarta nemažai veiksnių, sprendžiant šią problemą.

Visą savaitę – nacionalinės kurčiųjų savaitės renginiai

LSDP infocentro archyvas
LSDP infocentro archyvas

Kęstutis Vaišnora, Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kauno rajono kurčiųjų pirminės organizacijos pirmininkas, spaudos konferencijos metu pažymėjo, kad šiais metais, kurčiųjų savaitės proga, pirmą kartą Lietuvoje, renginiai vyksta visą savaitę.

Rugsėjo 19-ąją dieną vyko nacionalinės kurčiųjų savaitės Lietuvoje atidarymas LR Vyriausybėje. Ten vyko susitikimai su A. Butkevičiumi bei ministerijų atstovais. Susitikimų metu aptartos Lietuvos kurčiųjų bendruomenės problemos. Taip pat, devyniose ministerijose, vyko kurčiųjų draugijos organizuojami užsiėmimai, kurių metu draugijos atstovai mokė ministerijų darbuotojus gestų kalbos.

Rugsėjo 20-ąją dieną Neįgaliųjų reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyko tokios pat gestų pamokos bei susitikimas su Lietuvos radijo ir televizijos taryba. Susitikimo metu aptartos kurčiųjų bendruomenės problemos, galimas Lietuvos radijo ir televizijos prisidėjimas, siekiant transliuojamą informaciją kuo maksimaliau pritaikyti klausos negalią turintiems asmenims.

Rugsėjo 21-ąją dieną, Lietuvos Respublikos Seime, vyksta projektas „Seimas gyvai: viena diena su Lietuvos Respublikos Seimo nariu“, kurio metu kurtieji atliks praktiką pas socialdemokratus LR Seimo narius, kartu dalyvaus įvairiuose komitetų posėdžiuose, stebės LR Seimo plenarinį posėdį.

Rugsėjo 22-ąją dieną Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje pirmą kartą Lietuvoje vyks kurčiųjų akademikų konferencija. Jos metu akademikai, turintys klausos negalią, dalinsis savo idėjomis bei jau įgyvendintais projektais, darbais.

Rugsėjo 23-ąją, penktadienį, Gargdžuose, vyks kultūrinė diena. Prie jos kviečiami prisidėti ir atvykti visi norintys gyventojai.

Rugsėjo 24-ąją, šeštadienį, Lietuvos kurčiųjų draugijoje, vyks nacionalinės kurčiųjų savaitės Lietuvoje uždarymas. Bus įteikiamos padėkos visiems prisidėjusiems prie projekto įgyvendinimo, apžvelgiami visos savaitės renginiai.

Rugsėjo 25-ąją, sekmadienį, Kaune vyks klausos negalią turinčių žmonių dviračių žygis, o Vilniuje – speciali akcija „Vero Cafe“ kavos namuose kurčiųjų draugijos nariai mokys gyventojus gestų kalbos bei kvies pasivaišinti kava.

„Mūsų gretos tikrai auga. Prieš metus šios savaitės minėjime dalyvavo tik jaunimas, šią dieną matome ir senjorus kartu su mumis. Seniau, kurtieji buvo nereikalingi, atstumti. Mes didžiuojamės, kad esame kurtieji ir turime savo bendruomenę, kuri vis didėja, tobulėja ir auga“ – teigė K. Vaišnora.

Nacionalinė kurčiųjų savaitė Lietuvoje minima pirmąjį kartą. 2015-aisiais jai paminėti buvo organizuotas vienos dienos renginys. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, palaikydama glaudžius ryšius su Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija, prisideda prie organizuojamos veiklos, kuriamų iniciatyvų bei keliamų problemų sprendimo.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
išorinio komunikacijos tinklo informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website