Lina Lukytė. Gyvybė yra pamatinė vertybė

Reaguodama į pastarųjų dienų įvykius Irake ir Irane mūsų tarptautinių reikalų sekretorė Lina Lukyte sako:

pasisakau už taikos išsaugojimą artimuosiuose rytuose. Manau, kad bet koks konflikto eskalavimas turėtų ilgalaikių neigiamų pasekmių viso regiono vystymuisi, o, svarbiausia, žmonių gyvenimui.

Kiekvieno žmogaus gyvybė yra pamatinė mūsų visų vertybė, turime ginti kiekvieno žmogaus teisę į gyvenimą ir laikytis tarptautinės teisės normų, todėl visa tarptautinė bendruomenė turi dėti visas pastangas išlaikant taiką artimuosiuose rytuose.

Kaip Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos tarptautinių reikalų sekretorė raginu Jungtines Amerikos Valstijas ir Iraną ieškoti diplomatinių sprendimų, sprendžiant krizę, ir, pirmiausia, remtis tarptautine teise, ieškant šio konflikto sprendinių.

Trusted by Immediate Edge Official Website