Vadovų klube LSDJS įsipareigojimas nebenaudoti plastikinių vienkartinių pakuočių

52001770_828703340806897_4654210816042598400_n

Šį savaitgalį Vilniuje įvyko Vadovų klubo susirinkimas, kurio metu buvo svarstytas įstatų pakeitimo projektas bei ruošta 2019 metų veiklos strategija. Sajungos valdyba, skyrių pirmininkai ir kiti aktyvūs nariai dvi dienas diskutavo apie kitų metų veiklos planą ir išsikėlė esmines Sąjungos pozicijas. Iš visos Lietuvos suvažiavę atstovai siūlė pakeitimus LSDJS įstatams, vyko aktyvios diskusijos ir besikečiant idėjoms buvo patobulinta Sąjungos valdymo organų veiklos sistema, pakoreguotos jos funkcijos. LSDJS Pirmininkas Vaidas Rusys kalbėjo: „esame motyvuoti ir užsibrėžę įgyvendinti “Norime kurti Lietuvai 2020”, norime matyti progresyvią Lietuvą, tikime, kad keisdamiesi patys, galime keisti ir aplinką“.

LSDJS veiklos planas: Norime kurti Lietuvai

52344261_646524872445360_4582331407312879616_nPirmąją vadovų klubo dieną aptarėme skyrių veiklą bei susipažinome su naujais biuro komandos nariais, išsikėlėme konkrečius tikslus ir strategiją ateinantiems metams. Didelis dėmesys skiriamas organizacijos augimui, kompetencijos kėlimui ir naujų narių pritraukimui. Užsibrėžėme tikslą stiprinti organizacijos valdymą bei plėsti skyrių tinklą. Siekiame sukurti palankias sąlygas jauniems žmonėms užsiimti savanoriška veikla, ugdyti jų bendruomeniškumą ir kviesti savo darbais gerinti Lietuvą kartu. Jaunimas jau mokykloje turi įsitraukti į demokratijos įgyvendinimą, suvokti pilietiškumo svarbą ir būti išgirsti. Stengsimės tai pasiekti organizuojant išvykas į savivaldas (projektas „Norime kurti Lietuvai – pilietiška bendruomenė“), diskusijas apie tai, kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie savo miesto gerinimo. Įvairiais projektais stengsimės prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo – keliausime tautinių mažumų takais, lankysime skurstančius, negalią turinčius žmones ir šviesime jaunimą.

Savanorystės svarba 2019 metais

51843761_584481198645347_7031914993259905024_nTaip pat daug dėmesio buvo skirta 2019 metų veiklos planui, aptarti būsimi renginiai. Planuose – įvairios veiklos, atspindinčios mūsų pozicijas ir skatinančias socialdemokratinių vertybių sklaidą. Savanorystės populiarinimui bus organizuojami aktyvumą skatinantys užsiėmimai mokyklose, diskusijos apie savanorystės naudą regionuose, nacionalinis forumas „Savanorystė 2025“ ir kitos veiklos. Vienas svarbiausių tikslų – sukurti moksleivių, studentų bei moterų tinklus, kuriuose būtų sprendžiamos nelygybės, edukacijos trūkumo bei kitos mūsų visuomenėje gajos socialinės problemos. Planuodami Sąjungos narių skaičiaus augimą, organizuosime informacinius renginius, akcijas, debatus bei vasaros akademiją. Itin svarbus uždavinys – užtikrinti sklandų organizacijos darbą. Kelsime esamų narių kompetenciją ir stiprinsime įgūdžius projektų rengimo, viešojo kalbėjimo ir kitose srityse įvairių mokymų metu. Taip pat stengsimės užtikrinti efektyvią vidinę ir išorinę komunikaciją, sistemingą biuro veiklą.

Įsipareigojimas nebenaudoti vienkartinių plastikinių pakuočių

Vienas svarbiausių mūsų Jaunimo Sąjungai aspektas – ekologija ir prisidėjimas prie taršos mažinimo. Vadovų klubo metu nariai pasirašė deklaraciją, skelbiančią, jog LSDJS savo renginiuose nebenaudos plastikinių pakuočių – pasisakome už gamtinių išteklių apsaugą, atkreipiame visuomenės dėmesį į taršos, klimato kaitos ir kitas ekologines problemas. Taip rodome pavyzdį jauniems žmonėms, kviečiame kitas nevalstybines organizacijas bei visą aktyvų jaunimą prisidėti prie pasaulio švarinimo ir tausojimo.

 

Trusted by Immediate Edge Official Website