Ukmergės skyriaus pirmininke išrinkta Karolina Lisevičiūtė

LSDJS Ukmergės skyrius
LSDJS Ukmergės skyrius

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Ukmergės skyrius vasario 8 dieną į visuotinį narių susirinkimą sukvietė veikloje dalyvaujančius jaunimiečius. Visuotinių LSDJS skyrių susirinkimų metu yra renkami skyrių pirmininkai, valdybų ir kontrolės organų nariai bei delegatai į LSDJS eilinę ataskaitinę – rinkiminę konferenciją Vilniuje, kuri vyks šių metų kovo 18 dieną. Taip pat – pristatomos skyrių pirmininkų metinės veiklos ataskaitos.

Į visuotinį LSDJS Ukmergės skyriaus susirinkimą, susirinkus skyriuje veikiantiems jaunimiečiams, buvo patvirtinta skyriaus pirmininkės Kamilės Jarukaitytės metinės veiklos ataskaita. Per 2016-uosius skyriuje organizuota bei prisijungta prie įvairių veiklų.

Per kadenciją įvykdyti 7 valdybos susirinkimai. Taip pat sėkmingai vykdytas tradicinis ,,Protų mūšis”, kuris rugsėjį pradėjo naują, jau šeštą, sezoną (vieno sezono metu suorganizuojami 9 protų mūšiai). Antrus metus iš eilės vasarą vyko sporto renginys ,,Spartakiada” – trijų rungčių turnyras, šiemet sulaukęs ne tik gausaus jaunimo susidomėjimo, bet ir rajono verslininkų palaikymo.

Jaunimiečiai kaip ir kasmet prisidėjo prie socialinės akcijos ,,Būk pirmūnas” , bendradarbiaudami su rajono socialinėmis darbuotojomis – padėjo išvežioti paaukotas mokyklines prekes po rajono socialinės rizikos šeimas.

2016 m. pavasarį, parengę edukacinę programą apie šiukšlių rūšiavimą, skyriaus jaunimiečiai važinėjo po rajono darželius.

Taip pat, susirinkimo metu buvo išrinktas LSDJS Ukmergės skyriaus pirmininkas. Skyriui vadovaus, skyrių jaunimiečių pasitikėjimo sulaukusi Karolina Lisevičiūtė, o pirmininkei skyriaus veiklai vadovauti padės išrinkti nauji valdybos nariai – Kamilė Jarukaitytė, Ignas Rozmanas, Elvita Kučinskaitė, Ieva Grigalevičiūtė bei Gintarė Kazlauskaitė.

Įpusėjus spręsti svarbius skyriaus veiklai klausimus buvo pereita prie taip pat aktualaus klausimo – skyriaus delegatų LSDJS eilinėje ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje. Pastaroji vyks šių metų kovo 18-ą dieną, Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje. Ukmergės skyrius į konferenciją delegavo tris atstovus.

Pagal Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos įstatus, norint oficialiai patvirtinti visuotinį susirinkimą, jame turi dalyvauti daugiau nei puse visų skyriaus narių. LSDJS Ukmergės rajono skyriaus visuotiniame susirinkime dalyvavo 11 skyriaus narių.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga skatina Lietuvos jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
Išorinio komunikacijos tinklo biuro informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website