Startavo LSDJS Vasaros akademija. Įkrauk save ateičiai!

Šiandien Vilniuje startavo Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (toliau – LSDJS) vasaros akademija su šūkiu “Įkrauk save ateičiai”. 

LSDJS Vasaros akademijos metu jaunimas, susirinkęs iš skirtingų Lietuvos rajonų, kartu diskutuoja, kelia jaunimui ir visai visuomenei aktualius klausimus, siūlo galimus išsikeltų problemų sprendimus.

Visą savaitgalį jauni žmonės stiprins komunikacijos, bendravimo su žiniasklaida, socialinių tinklų naudojimosi kompetencijas. Taip pat diskutuos su Lietuvoje žinomais akademikais, visuomenės veikėjais, gilinsis į švietimo ir lyčių lygybės klausimus bei diskutuos apie pilietinio aktyvumo formas  ir pilietiškumo svarbą mūsų visuomenėje.

 LSDJS vasaros akademijos atidaryme jaunimiečius motyvavo Jaunimo reikalų departamento prie SADM Direktorius Jonas Laniauskas.

 LSDJS l.e.p. pirmininko Vaido Rusio nuomone, jauniems žmonėms labai svarbu suprasti, kad jie yra mūsų visuomenės dalis ir gali, bei turi drąsiai atstovauti, tiek jaunų žmonių, tiek visos visuomenės pilietinius interesus. “Galiausiai turime būti ne tik laisvi, bet ir sudaryti tokias sąlygas, kad laisve, kurią suteikia mūsų valstybė, galėtų naudotis visi mūsų bendruomenės nariai. Laisvė turi būti prieinama ir galima kiekvienam.”

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

LSDJS skatina jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenyje, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visose Lietuvos savivaldybėse.

 

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo organizacijos informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website