Stabdykime smurtą prieš gyvūnus!

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (toliau – LSDJS) prisideda prie visuomenėje kilusios nepasitenkinimo bangos dėl dar vieno atvejo, kuomet VIP cirko pasirodymo metu Klaipėdoje buvo fiksuojamas galimai nukankinto, išsekinto lokio vaizdas. Svarbu pažymėti, kad minėtu pasirodymu liko sukrėsti ir patys žiūrovai, tarp kurių buvo daug nepilnamečių. Vaikams teko stebėti vargšo gyvūno pastangas įvykdyti dresuotojo jam primestas užduotis. Tai sukėlė vaikų ir jų tėvų pasipiktinimą, o kartu paskatino atgaivinti naujas diskusijas apie būtinybę rinktis kur kas civilizuotesnį cirko be gyvūnų formatą.

LSDJS aktyvistas Andrius Skuolis apie situaciją kalba: „Kaip ilgai mes dar turėsim girdėti istorijas ar matyti atvejus, kaip ties beprotybės riba atsiduria dramblys, kaip iš cirko teritorijos ištrūkusi meška užpuola žmones, kaip kankinamas krokodilas ar pastarasis atvejis su lokiu, kuriam jau nebetinka net tokios visuomenėje vis dar pakankamą populiarumą turinčios nuomonės, jog reikia leisti vaikams pamatyti bent kartą gyvenime dramblį ar mešką. Ne – vaikai jau patys nebenori matyti reginio, kaip prieš jų akis blaškosi gyvas padaras, neturintis kur pasislėpti ar pabėgti nuo prieš jį visišką kontrolę turinčio žmogaus. Taip traumuojamas ne tik gyvūnas, bet ir šį reginį stebintis žmogus“.

Šiuo metu 29 Europos valstybėse, tarp jų ir Latvijoje bei Estijoje, yra vienokiu ar kitokiu būdu ribojamas gyvūnų išnaudojimas cirko pasirodymų ir pasirengimų jiems metu. Tarp šių valstybių yra Austrija, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Švedija, Graikija, Kipras, Vengrija, Makedonija, Malta, Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Slovėnija – šalys, kuriose cirkas su gyvūnais yra visiškai uždraustas, greta kitų renginių, kuriuose pasirodo žvėrys bei gyvuliai, kaip antai parodos ar parodomieji sportiniai pasirodymai. Kitos šalys seka jų pavyzdžiu ir yra pradėjusios procedūras, kurios turėtų išgyvendinti gyvūnus iš cirkų programų.

LSDJS l.e.p. pirmininkas Vaidas Rusys ragina prisijungti prie boikoto: „Mes kviečiame Jus, prisijungti prie boikoto lankymosi cirkuose, kurių programoje yra pasirodymai su gyvūnais, kartu raginant savo vietos savivaldos atstovus bei mūsų valstybės atsakinguosius pareigūnus neįsileisti į savo teritoriją svetimų šalių cirkų su gyvūnais bei rengti įstatymų projektus, kurie uždraustų tokių cirkų tolesnį egzistavimą Lietuvoje“.

Stabdykime smurtą prieš gyvūnus! Gyvūnų likimas nėra žmogaus pramogų objektas.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos informacija