Juro Poželos socialdemokratijos mokykla

Antrus metus iš eilės startuoja Juro Poželos socialdemokratijos mokykla. Juras buvo jaunų žmonių įkvėpėjas. Jo veikla ir įtaka jaunimui buvo tokia didelė ir reikšminga, kad Juro Poželos idėjinį palikimą, skleidžiant socialdemokratines vertybes, siekiama išsaugoti per jo vardu pavadintą socialdemokratijos mokyklą.

DSC_0298

Šiemet pirmoji dienos pusė skirta darbui grupėse. Savo patirtimi su jaunaisiais socialdemokratais dalinasi buvęs LSDJS Garbės Pirmininkas Linas Jonauskas, psichologė, ilgametė nevyriausybininkė, LR Seimo narė Dovilė Šakalienė ir Vilniaus miesto tarybos narys, LSDJS alumnas Marius Skarupskas.

DSC_0167Pirmoje darbo grupėje jaunimas kartu su D. Šakaliene diskutuoja apie pilietinius judėjimus ir jų svarbą stiprinant pilietinę visuomenę. Kaip sako pati pranešėja, jos įsitikinimu, neįmanoma sukurti gerovės valstybės be aktyvios pilietinės visuomenės, pilietinių iniciatyvų, pilietinių judėjimų. Jie tampa tiek demokratijos saugikliu – valdžios atskaitomybės, atvirumo, skaidrumo garantu, tiek postūmiu augti ir sąmoningėti pačiai visuomenei.

“Lietuva, mano akimis žiūrint, išgyvena antrą pilietiškumo augimo bangą po Sąjūdžio – per praėjusius metus gimė medikų sąjūdis, akademinės bendruomenės judėjimas, #metoo judėjimas, sustiprėjo moterų teisių aktyvizmas, vis labiau auga LGBT žmonių judėjimas, gyvūnų teisių aktyvistų matomumas”, – teigia D. Šakalienė.

Antroje darbo grupėje vyksta diskusija apie visuomenėje egzistuojančias socialiai jautrias problemas, kaip kad socialinė atskirtis, jaunimo užimtumas, visų socialinių grupių ir asmenų lygybė. Diskusijos moderatorius L. Jonauskas mano, kad partija be jaunų žmonių – partija be ateities. Todėl, pasak jo, viena pirmųjų abiejų organizacijų užduočių turėtų būti realaus bendradarbiavimo užmezgimas.

“Soialdemokratų partija vienintelė iš visų politinių partijų DSC_0226 visoje Lietuvoje yra sukūrusi galimybes jauniems žmonėms aktyviai įsitraukti į politiką. Kvotos jaunimui aukščiausiuose organuose sudaro galimybes dalyvauti Seimo, savivaldos, Europos parlamento rinkimuose. Todėl reikia sudaryti sąlygas jaunimui tuo pasinaudoti. Jaunas žmogus savo laisva ir maištinga dvasia iš principo negali būti dešinysis. Aš manau, kad Lietuvoje turi būti nemokamas kokybiškas aukštasis mokslas, atviros socialinės paslaugos ir nemokama sveikatos apsauga”, – mano L. Jonauskas.

Trečiojoje grupėje svarstoma apie socialiai jautrių temų ir problemų sprendimo būdus. Pasak diskusijos moderatoriaus M. Skarupsko, mes nematome socialiai jautrių temų, jos yra nepatogios ir nėra aktyviai sprendžiamos. “Jeigu mes jų nespręsime dabar, nematysime ir gyvensime tarytum burbule, izoliavę save nuo visko, problemos tik išaugs. Mes nespėsime adaptuotis prie besikeičiančių realijų, problema taps nevaldoma ir ji sprogs, padarydama daugiau žalos, negu jeigu būtų pastebėta ir įvardinta laiku, kai dar buvo galima ją išspręsti”, – įsitikinęs M. Skarupskas.

DSC_0219Ketvirtojoje darbo grupėje jau antrąjį kartą renkasi LSDJS progresyvių mokinių LAB, kuriame vien tik moksleiviai tarpusavyje diskutuoja jiems aktualiomis temomis. Šios dienos pagrindinė tema yra pilietinio ugdymo pamokos mokyklose. Mokiniai diskutuodami svarsto, kokios turėtų būti pilietinio ugdymo pamokos. Nes esama situacija jų visiškai netenkina ir tokios pamokos, kokios vyksta dabar, vykti nebegali. Todėl moksleiviai šioje darbo grupėje siekia suformuoti savo kaip jaunų žmonių požiūrį, kokios pilietinio ugdymo pamokos turėtų būti.

 

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

LSDJS skatina jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenyje, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visose Lietuvos savivaldybėse.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo organizacijos informacija

 

Trusted by Immediate Edge Official Website