Savaitės pradžioje Vilniuje posėdžiavo LSDJS Valdyba

LSDJS Valdybos posėdis / LSDJS archyvas.
LSDJS Valdybos posėdis / LSDJS archyvas.

Sausio 6 dieną, sostinėje rinkosi Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Valdybos nariai. Centrinėje būstinėje susirinkusi organizacijos Valdyba aptarė einamuosius Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos klausimus.

Vienas iš jų – pasiruošimas LSDJS konferencijai, kuri vyks kovo 18-ąją, Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, kurioje dviejų metų ataskaitą pristatys dabartinis sąjungos pirmininkas Ramūnas Burokas, bus renkami trys nauji nariai į Valdybos narių pareigas bei išrinktas naujasis Sąjungos pirmininkas.

Valdybos narių bei pirmininko pareigų kandidatų šiais metais – ypatingai gausu, todėl siekiant palengvinti LSDJS delegatų apsisprendimą, Valdybos nutarimu, bus vykdomi kandidatų į LSDJS pirmininkus bei valdybą debatai. Debatų datos artimiausiu metu bus paskelbtos.

Taip pat, Valdybos posėdyje buvo aptarti jau beveik mėnesį vykstantys skyrių visuotiniai – ataskaitiniai susirinkimai, kuriuose skyrių pirmininkai pristato savo metinę veiklą ir finansines ataskaitas bei skyrių nariai renka naujuosius skyrių pirmininkus bei valdybų narius, delegatus į artėjančią LSDJS eilinę ataskaitinę – rinkiminę konferenciją. Skyrių susirinkimai laikomi įvykusiais, kai juose dalyvauja daugiau nei pusė skyriaus veikloje dalyvaujančių jo narių.

Susirinkusi Valdyba posėdyje svarstė ir kitus einamuosius ir aktualius klausimus.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga skatina Lietuvos jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.

 


Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
Išorinio komunikacijos tinklo biuro informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website