Rugpjūčio 5-ąją Vilniuje šaukiama LSDJS neeilinė rinkiminė konferencija

2017 metų liepos 3-ąją, sostinėje susirinko Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Valdyba. Vykusiame posėdyje organizacijos valdybos nariai nusprendė šaukti organizacijos neeilinę rinkiminę konferenciją. Pastaroji vyks šių metų rugpjūčio 5-ąją, Vilniuje.

Konferencijos metu Organizacijos skyrių delegatų laukia rimti sprendimai. Sąjungos valdybos narei Vilmai Barišauskaitei informavus apie sprendimą išvykti ilgalaikei stažuotei bei atsistatydinimą iš einamų pareigų, konferencijoje delegatai rinks naująjį LSDJS Valdybos narį, kuris tęs pareigas šioje pozicijoje artimiausios eilinės rinkiminės Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos konferencijos.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos nariai, norintys kandidatuoti į LSDJS valdybą, remiantis galiojančia įstatų redakcija ir konferencijos reglamentu, prieš dvi savaites iki konferencijos turi elektroniniu paštu info@jaunimieciai.lt pateikti:
1. gyvenimo aprašymą;
2. motyvacinį laišką;
3. ne mažiau kaip 50 Narių iš 5 skirtingų Skyrių, palaikančių kandidatą, parašų.

Taip pat, konferencijos darbotvarkės projekte – dar du svarbūs klausimai. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos nariai, vis aktyviau diskutuoja grįžimo į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybą (LIJOT) klausimu. Būtent artėjančioje LSDJS neeilinėje konferencijoje, skyrių narių delegatai turės galimybę priimti sprendimą grįžti į LIJOT. Tiesa, vadovaujantis jaunimo organizacijų tarybos reglamentais ir tvarkomis, pirmuosius metus Socialdemokratinio jaunimo sąjunga LIJOT veikloje galimybę turėtų dalyvauti stebėtojo teisėmis, o praėjus metams – tapti pilnaverte organizacijos nare.

Sąjungos konferencijos darbotvarkėje dar vienas organizacijai strategiškai svarbus klausimas. Neeilinės konferencijos posėdyje bus svarstomos LSDJS įstatų pataisos, kuriose bus siūlomi pakeitimai susiję su organizacijos naujų narių priėmimo ir išbraukimo procesais, sąrašų pateikimu nacionalinei valdybai, konferencijų organizavimu bei kitais papildymais. Su įstatų pakeitimų projektu LSDJS nariai galimybę susipažinti turės jau artimiausiu metu.

Remiantis galiojančia LSDJS įstatų redakcija, organizuojant neeilinę konferenciją ir skirstant skyrių atstovų kvotas, vadovaujamasi skyrių narių sąrašais, pateiktais iki 2016 metų gruodžio 31 dienos. Atskiru organizacijos valdybos sprendimu, skyrių delegatai į neeilinę konferenciją bus renkami skyrių kolegialių valdymo organų (valdybų) susirinkimuose, o valdybos patvirtinta narių atstovavimo kvota – 1 delegatas atstovaujantis 10 organizacijos narių. Neeilinėje konferencijoje delegatų turėtų susirinkti daugiau nei 100. Skyriai elektroniniu paštu info@jaunimieciai.lt pristatyti dokumentus, kurie patvirtintų skyrių atstovų delegavimą, turi iki šių metų liepos 19 dienos.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga skatina Lietuvos jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
valdybos informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website