Projekto „Pažink savaivaldą“ dalyvis“: pakeičiau požiūrį į valdžią ir apsisprendžiau ką studijuosiu

Moksleivių atostogų laikotarpiu Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (LSDJS), jau penktus metus bendradarbiaujat su Šiaulių miesto savivaldybe, vykdo projektą „Pažink savivaldą!“, kurio tikslas – paskatinti moksleivius  domėtis savivaldos veikla, arčiau susipažinti su politikų ir administracijos tarnautojų darbu bei tapti aktyvesniais piliečiais ir kartu spręsti su savivalda susijusius svarbius klausimus.2017.11.03 (43 of 71)

Šiais metais buvo atrinkta 20 jaunuolių, kurie priėmė iššūkį  savo rudens atostogas  praleisti savivaldybėje susipažįstant su jaunimo politikos procesais, Mero komanda, Administracijos direktoriaus komanda,  departamentų  ir skyrių vadovais, specialistais. Moksleiviai taip pat dalyvavo komitetuose  ir stebėjo  sprendimų priėmimo procesą, turėjo galimybę patys iškelti šiandien jiems aktualias problemas ir rasti sprendimo būdus.

2017.11.03 (44 of 71)„Džiaugiuosi, kad į kvietimą dalyvauti projekte kasmet atsiliepia  vis daugiau moksleivių.  Jauniems žmonėms tai buvo įdomi patirtis: pamatyti komitetų ir administracijos veiklą, sužinoti tiesiogiai apie specialistų darbą, kasdieninius ar nenumatytus ir netikėtus veiklos iššūkius. Tikiuosi, kad šis projektas įkvėps jaunus žmones labiau įsitraukti į jaunimo politikos formavimą ir didesnį įsitraukimą apskritai į miesto gyvenimą. Manau supratimas, kad mūsų balsas turi būti girdimas, ir kad mes savo veiksmais, iniciatyvomis galime keisti, paskatins vis daugiau jaunimo būti aktyviais piliečiais“, – apibendrindamas projekto rezultatus, kalbėjo LSDJS Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas Vaidas Rusys.

Paskutinę projekto dieną vyko diskusija – dialogas tarp politikų ir jaunų IMG_0945 žmonių, kurios tema buvo jaunų žmonių įsitraukimas/neįsitraukimas į miesto gyvenimą. Diskusijoje dalyvavo politikai: Artūras Kulikauskas, Justinas Sartauskas, Denis Michalenko, Domas Griškevičius ir Jonas Bartkus, projekto dalyviai ir Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ pirmininkas Malik Agamalijev, valdybos nariai Viltė Novakovaitė ir  Vaidas Rusys. Diskusijos metu politikai dalinosi savo mintimis kaip jaunam žmogui būti išgirstam, jaunimas išsakė savo pozicijas – su kokiomis dalyvavimo problemomis susiduria.

IMG_0953Projekto dalyviai pristatė 4 pagrindines problemas ir sprendimo būdus, kuriuos nagrinėjo visos savaitės metu: švietimas, savanorystė, darbas, kultūra. Projekto dalyvė Iveta Šakurskytė kalbėjo: „Tokios diskusijos su politikais labai reikalingos ir reikšmingos, nes mes turime galimybę išsisakyti, saulaukti komentarų iš politikų. Iš mūsų pusės daugiausiai dėmesio sulaukė švietimo tema, mums tai tikrai šiuo metu aktualu. Ir panašu, jog mokyklos administracija tikrai turėtų daugiau suteikti informacijos apie vykstančius įvairius procesus ir galimybes bei daugiau atvirai kalbėtis su moksleiviais, nes daug problemų, kurias mes keliame yra susijusios su informacijos neturėjimu ar  savo teisių nežinojimo“.

Projekto dalyviai apibendrindami visos savaitės rezultatus džiaugiasi įgyta nauja IMG_0925patirtimi ir padarytais apsisprendimais: „Nors pirmąją dieną jaučiausi kiek nejaukiai ir nedrąsiai, bet užteko vienos dienos suprasti, jog čia susirinko pozityvūs ir motyvuoti žmonės, tad nėra ko bijoti. Džiaugiuosi, kad išsiaiškinau ankščiau girdėtas sąvokas:  „Apskritasis stalas“ , „Komitetas“. Labai džiaugiuosi, jog turėjau galimybę sudalyvauti!“ – kalbėjo Rosita Borisovaitė. Dalyvis Džioraldas Šukys taip pat džiaugiasi nauja patirtimi: „Turiu svajonę ateityje būti politiku, tad projektas “Pažink savivaldą” man buvo žingsnis jos link. Pagaliau turėjau nuostabią galimybę praktiškai išbandyti darbą miesto savivaldybėje, įgauti naujos svarbios patirties“.

Tuo tarpu Gintarė Kravčuk džiaugiasi projekto metu pakeitusi nuomonę į valdžią ir priėmusi sprendimą dėl savo tolimesnės ateities „Tiesą sakant, pildant anketą į projektą “ Pažink savivaldą “ , nė nenumaniau, kad išeisiu smarkiai pakeitusi požiūrį į valdžią, savivaldą ir galų gale į pačius Šiaulius ir Lietuvą. Taip pat tikėjausi, kad šis projektas galbūt padės man apsispręsti dėl profesijos. Būtent tai ir įvyko. Dabar aš 100% įsitikinau, kad studijuosiu teisę ir ateity prisidėsiu prie Lietuvos gerovės“.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.  LSDJS skatina Lietuvos jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
Šiaulių skyriaus informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website