Prisidėk savo 2% prie kairiųjų idėjų skleidimo!

LSDJS 2% c2% Gyventojų pajamų mokestis – tai 2% jūsų metinių pajamų tarifas, skirtas paramos tikslams. Jūs galite juo disponuoti skiriant antrosioms šalims. Jeigu šis tarifas nepanaudojamas – pinigai grįžta valstybei. Tai vienas iš efektyviausių ir visiškai jokių papildomų išlaidų nereikalaujantis paramos teikimo būdas. Jeigu niekam neskiriate savo dabartinės 2% ribos arba norite ją perskirstyti, ir esate susidomėję mūsų veikla, skatiname paskirti šią paramą mūsų organizacijai, o mes savo ruožtu įsipareigojame surinktas lėšas panaudoti:

  • savo veiklos tęstinumui vykdyti;
  • nacionaliniams projektams rengti ir inicijuoti;
  • skirti lėšas regioninių skyrių plėtrai;
  • skatinti jaunimo užimtumo lygį;
  • prisidėti prie jaunimo pilietinio ir visuomeninio bei politinio švietimo, kairiosios ideologijos plėtimo;
  • prisidėkite prie didžiausios jaunimo organizacijos vystymosi!

Būdai kaip pildyti formą:
Pats paprasčiausias – su elektronine bankininkyste prisijungti prie Elektroninio Deklaravimo sistemos ir užpildyti prašomą FR0512_2 formą.

Kitas būdas – atsisiųstą atspausdintą formą užpildyti ir atsiųsti adresu:

Neravų g. 8,
LT-66257
Druskininkai, Lietuva.

Daugiau informacijos.


Formos pildymas: (Rašyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis)

1. Asmens kodas;
2. Kontaktinis telefonas;
3. VARDAS;
3. PAVARDĖ;
4. DEKLARUOTAS ADRESAS (BUTO/NAMO NUMERIS, GATVĖ, MIESTAS;
5. Mokestinis laikotarpis (2017);
Pažymėti 6S laukelį kryželiu;
E1. Įrašykite 2;
E2. Įrašykite mūsų organizacijos/įmonės kodą: 191695139;
E3. Įrašykite mūsų organizacijos sutrumpintą pavadinimą: LSDJS;
E4. Įrašykite norimą skirti procentų dalį (2,00 arba mažiau jei skiriama kelioms įstaigoms);
E5. Pildyti tik jeigu norima skirti paramą ilgiau nei vienerius metus. Tada nurodyti metus, iki kada bus skiriama parama;

% lsdjs

Iš anksto dėkojame prisidėjus prie kairiųjų pažiūrų (jaunimo ir ne tik) sklaidos Lietuvoje!

Trusted by Immediate Edge Official Website