Prienų skyriuje – visuotinis narių susirinkimas

LSDJS Prienų skyrius
LSDJS Prienų skyrius

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Prienų skyrius sausio 20 d. į visuotinį narių susirinkimą sukvietė veikloje dalyvaujančius jaunimiečius. Visuotinių LSDJS skyrių susirinkimų metu yra renkami skyrių pirmininkai, valdybų ir kontrolės organų nariai bei delegatai į LSDJS eilinę ataskaitinę – rinkiminę konferenciją Vilniuje, kuri vyks šių metų kovo 18 dieną. Taip pat – pristatomos skyrių pirmininkų metinės veiklos ataskaitos.

Į visuotinį LSDJS Prienų skyriaus susirinkimą, susirinkus skyriuje veikiantiems jaunimiečiams, buvo patvirtinta skyriaus pirmininko Mindaugo Ruko metinės veiklos ataskaita. Per 2016-uosius skyriuje organizuota bei prisijungta prie įvairių veiklų.

LSDJS Prienų skyriaus nariai organizavo organizavo ir dalyvavo gausybėje renginių bei minėjimų, tokių, kaip kovo 8-oji, kovo 11-oji, jaunimo forumas Birštone, akcija „Darom 2016“,  „Tu gali padovanoti gyvenimą“, protų mūšis „Išlukštenk riešutėlį“, LSDJS Vasaros akademija ’16, socialinė akcija „Būk pirmūnas“, „Tu gali padovanoti gyvenimą“, protų mūšis „Jaunimo politikai 20“, LSDJS Vadovų Klubas ’16, Pėsčiųjų žygis „Nemuno kilpomis“ bei „Knygų Kalėdos“.

Taip pat, susirinkimo metu buvo išrinktas LSDJS Prienų skyriaus pirmininkas. Toliau skyriui vadovaus, skyrių jaunimiečių pasitikėjimo sulaukęs Mindaugas Rukas, o pirmininkui skyriaus veiklai vadovauti padės išrinkti nauji valdybos nariai – Evelina Paužaitė, Ignas Morkūnas, Rimantė Ribinskaitė, Karolis Makrickas, Eimantas Vinkleris, Andrius Čepulionis bei Aretas Čeplinskas.

Įpusėjus spręsti svarbius skyriaus veiklai klausimus buvo pereita prie taip pat aktualaus klausimo – skyriaus delegatų LSDJS eilinėje ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje. Pastaroji vyks šių metų kovo 18-ą dieną, Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje. Prienų skyrius į konferenciją delegavo 2 atstovus.

Pagal Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos įstatus, norint oficialiai patvirtinti visuotinį susirinkimą, jame turi dalyvauti daugiau nei puse visų skyriaus narių. LSDJS Prienų rajono skyriaus visuotiniame susirinkime dalyvavo 12 skyriaus narių.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga skatina Lietuvos jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
Išorinio komunikacijos tinklo biuro informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website