Panevėžio rajono skyriuje – visuotinis narių susirinkimas

LSDJS Panevėžio rajono skyrius
LSDJS Panevėžio rajono skyrius

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Panevėžio rajono skyrius sausio 20 d. į visuotinį narių susirinkimą sukvietė veikloje dalyvaujančius jaunimiečius. Visuotinių LSDJS skyrių susirinkimų metu yra renkami skyrių pirmininkai, valdybų ir kontrolės organų nariai bei delegatai į LSDJS eilinę ataskaitinę – rinkiminę konferenciją Vilniuje, kuri vyks šių metų kovo 18 dieną. Taip pat – pristatomos skyrių pirmininkų metinės veiklos ataskaitos.

Į visuotinį LSDJS Panevėžio rajono skyriaus susirinkimą, susirinkus skyriuje veikiantiems jaunimiečiams, buvo patvirtinta skyriaus pirmininkės Rimgailės Stokytės metinės veiklos ataskaita. Per 2016-uosius skyriuje organizuota bei prisijungta prie įvairių veiklų.

LSDJS Panevėžio rajono skyriaus nariai organizavo bei prisijungė prie įvairiausių renginių, tokių kaip diskusija su premjeru „Be kaklaraiščio“, Sausio 13-osios minėjimo, seminaras „Viešojo kalbėjimo subtilybės“, Vasario 16-osios minėjimo, iniciatyvos „Rask laiko sau“, Kovo 11-osios minėjimo, akcijos „Darom‘16“, šaudymo iš lanko varžybų „Kitas aukštis-vienas tikslas“, jaunimo konferencijos „Didžioji ambicija: kurti ateities Lietuvą“, protų mūšių Panevėžio rajone, 10-ojo solidarumo maratono „Vardan sveikatos“, taip pat Jaunimo dienos, LSDJS vasaros akademija ir sąskrydis‘16“, socialinės akcijos „Būk pirmūnas“, naktinio krepšinio, tinklinio turnyro, LSDJS Vadovų klubo‘16“, projekto „Pažink savivaldą“, pripučiamo Mega futbolo ir begalės kitų.

Taip pat, susirinkimo metu buvo išrinktas LSDJS Panevėžio rajono skyriaus pirmininkas. Toliau skyriui vadovaus, skyriaus jaunimiečių pasitikėjimo sulaukusi Rimgailė Stokytė, o pirmininkui skyriaus veiklai vadovauti padės išrinkti nauji valdybos nariai – Modesta Petrauskaitė, Jonas Gritėnas, Marius Ignatavičius.

Įpusėjus spręsti svarbius skyriaus veiklai klausimus buvo pereita prie taip pat aktualaus klausimo – skyriaus delegatų LSDJS eilinėje ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje. Pastaroji vyks šių metų kovo 18-ą dieną, Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje. Panevėžio rajono skyrius į konferenciją delegavo 10  atstovų.

Pagal Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos įstatus, norint oficialiai patvirtinti visuotinį susirinkimą, jame turi dalyvauti daugiau nei puse visų skyriaus narių. LSDJS Panevėžio rajono skyriaus visuotiniame susirinkime dalyvavo 57 skyriaus nariai.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga skatina Lietuvos jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
Išorinio komunikacijos tinklo biuro informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website