Panevėžio rajone – LSDJS strateginio planavimo sueiga

IMG_3900Šį savaitgalį (lapkričio 11 – 12 dienomis) įvairių Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos struktūrų atstovai rinkosi Panevėžio rajone. Čia vyko pastarųjų ketverių metų LSDJS veiklos analizė bei vertinimas, taip pat, darbas grupėse generuojant mintis ir idėjas ateinančių 4 metų organizacijos veiklos strategijai.

Sueigos metu susirinkę atstovai pradėjo dėlioti strategines kryptis, pagal kurią bus sudaroma LSDJS 2016-2020 m. veiklos strategija, kuria remiantis, ateinančius ketverius metus, veiks Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga.

Į darbo grupes Panevėžio rajone susirinko daugiau nei 20 įvairių LSDJS struktūrų atstovų iš LSDJS Valdybos, Biuro, Kontrolės komisijos, Alumnų bei įvairių skyrių. Susirinkę atstovai jau nuo pat ankstaus ryto buvo pasiruošę darbams. Sueigos programa buvo sudėliota produktyviam ir efektyviam darbui, todėl laiko atsipalaiduoti – beveik nebuvo. Diena buvo darbinga bei produktyvi – išgeneruota daugybė idėjų, diskusijų ir aptarimų.

Kadangi veiklos strategijos planas yra sudėtingas ir laiko bei idėjų reikalaujantis kertinis organizacijos dokumentas, todėl darbo procesą moderuoti buvo pakviesti veiklos vertinimo bei jų strategijų rengimo specialistai, kurių darbo metodika buvo paremta pasaulinio lygio darbo patirtimi.

,,Per dieną nėra įmanoma sudėlioti ketverių metų strategijos“, – minėjo darbą moderuojantys specialistai. Socialdemokratinio jaunimo sąjungos atstovai antrina specialistams ir teigia, kad pagrindas bei gera pradžia – pusė darbo.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
išorinės komunikacijos tinklo biuro informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website