Neapykantos kurstymas Telšių Žemaitės gimnazijoje? Prašome paaiškinimo!

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, reaguodama į 2017 m. balandžio 26 d. viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją iš Telšių Žemaitės gimnazijos dorinio ugdymo pamokos 10 klasės moksleiviams,

kurią vedė mokytoja Loreta Raudytė, prašo atsakingų institucijų paaiškinti, kodėl moksleiviams dėstomas turinys, kuris apibrėžiamas toliau, kurstė neapykantą, neatitiko ugdymo programų bei pažeidė Lietuvos Respublikoje bei Europoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas žmogaus teisių normatyvas bei viešai skatino neapykantą bei ugdymo turinyje

buvo naudojami, demonstruojami bei platinami komunistiniai simboliai, kurių naudojimas Lietuvos Respublikoje yra draudžiamas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 188-18 straipsnį.

18119301_10211417173738288_1418411202681523956_n
Pabijonavičiūtė Indrė nuotrauka.

 

Vienoje iš dorinio ugdymo pamokos skaidrių, moksleiviams buvo dėstoma mokytojos L. Raudytės teorija: „Žmogžudystė ir kūno dalių suvalgymas: nustatyta, kad beveik visi serijiniai žudikai, kurie savo aukas nužudė ir po to suvalgė jų kūno dalis, buvo gėjai“.

Kitoje iš dorinio ugdymo pamokos skaidrių, moksleiviams buvo užduodamas klausimas: „Ką žinote apie gėjų manifestą?“ bei toje pačioje skaidrėje buvo vaizduojamas vaivorykštės vėliavos bei sovietų sąjungos atributikos montažas.

Primename, kad minėta medžiaga buvo dėstoma ugdymo proceso metu nepilnamečiams asmenims, tuo metu turintiems gauti pagal atitinkamą dorinio ugdymo programą numatytas žinias. Tokio pobūdžio medžiaga pažeidžia žmogaus teises, skatina homofobiją, patyčias, netoleranciją kitos seksualinės pakraipos žmonėms, kursto neapykantą jiems bei bręstančiai asmenybei formuoja neigiamą ir iškreiptą požiūrį į homoseksualius asmenis.

18010964_10211417284581059_6252173829160702580_n
Pabijonavičiūtė Indrė nuotrauka.

Manome, kad Telšių Žemaitės gimnazijoje dirbančios mokytojos Loretos Rudytės veiksmai, įgyvendinant ugdymo procesą 2017-04-26 Telšių Žemaitės gimnazijoje vykusios 10 klasės moksleivių pamokos metu, pažeidė ne tik Lietuvos Respublikos konstitucijoje, Vaiko teisių pagrindų apsaugos įstatyme, Švietimo įstatyme bei kituose teisės aktuose apibrėžiamas ugdymo, žmogaus teisių bei laisvių, pasirinkimo galimybių bei savarankiškumo principus, bet tuo pačiu skatino homofobiją, patyčias bei viešai kurstė neapykantą, platino komunistinius simbolius bei viešai juos demonstravo, ką griežtai draudžia Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga skatina Lietuvos jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.


Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos

Išorinio komunikacijos tinklo biuro informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website