Marijampolės skyriuje – visuotinis narių susirinkimas

LSDJS Marijampolės skyrius
LSDJS Marijampolės skyrius

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Marijampolės skyrius vasario 1 d. į visuotinį narių susirinkimą sukvietė veikloje dalyvaujančius jaunimiečius. Visuotinių LSDJS skyrių susirinkimų metu yra renkami skyrių pirmininkai, valdybų ir kontrolės organų nariai bei delegatai į LSDJS eilinę ataskaitinę – rinkiminę konferenciją Vilniuje, kuri vyks šių metų kovo 18 dieną. Taip pat – pristatomos skyrių pirmininkų metinės veiklos ataskaitos.

Į visuotinį LSDJS Marijampolės skyriaus susirinkimą, susirinkus skyriuje veikiantiems jaunimiečiams, buvo patvirtinta skyriaus pirmininko Ričardo Bagdonavičiaus metinės veiklos ataskaita. Per 2016-uosius skyriuje organizuota bei prisijungta prie įvairių veiklų.

Taip pat, susirinkimo metu buvo išrinktas LSDJS Marijampolės skyriaus pirmininkas. Ateinančiais metais skyriui vadovaus, skyriaus jaunimiečių pasitikėjimo sulaukęs Martynas Andriukevičius, o pirmininkui skyriaus veiklai vadovauti padės išrinkti nauji valdybos nariai – Ričardas Bagdonavičius, Gerda Kancieriūtė bei Dovilė Burbaitė.

„Visi kandidatai savo kalbose minėjo, kad nori dirbti komandiniu principu ir kuo daugiau įtraukiant visus skyriaus narius. Tikimės, kad ryžto ir motyvacijos šiai naujai komandai nepritrūks, o Marijampolės miestas vėl galės džiaugtis socialinių projektų ir renginių gausa“, – teigė išrinktasis pirmininkas M.Andriukevičius.

Įpusėjus spręsti svarbius skyriaus veiklai klausimus buvo pereita prie taip pat aktualaus klausimo – skyriaus delegatų LSDJS eilinėje ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje. Pastaroji vyks šių metų kovo 18-ą dieną, Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje. Marijampolės skyrius į konferenciją delegavo 5 atstovus.

Pagal Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos įstatus, norint oficialiai patvirtinti visuotinį susirinkimą, jame turi dalyvauti daugiau nei puse visų skyriaus narių. LSDJS Marijampolės skyriaus visuotiniame susirinkime dalyvavo daugiau nei 23 skyriaus nariai.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga skatina Lietuvos jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
Išorinio komunikacijos tinklo biuro informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website