M. Petrauskaitė: 2582 dienos būnant jaunimiete (atviras laiškas) | LSDJS rinkimai 2017

M.Petrauskaitė
LSDJS Vicepirmininkė Modesta Petrauskaitė

2582 dienos. Tiek dienų šiandien suskaičiuoju, kai prisimenu pirmąsias savo akimirkas Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungoje. 2009-ųjų gruodžio mėnuo. Pirmajame kurse, Kauno technologijos universitete studijuoju verslo vadybą. Visiškai atsitiktinio kasdienio pokalbio metu, bendrakursis pasiūlo „kreizi“ idėją – prisijungti prie Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos. Šios dienos perspektyvoje, tai man kelia nuoširdžią šypseną. Tuo metu sudvejojau, bet pagalvojus, kad bandymas nieko nekainuoja, o studijuojant pirmajame kurse turėjau gan nemažai laisvo laiko, nusprendžiau išbandyti naują veiklą. Tuomet, nė nepagalvojau kokia ilga kelionė manęs laukia prisijungus prie LSDJS.

 

Veiklos pradžia Jaunimo nevyriausybinėse organizacijose
Pirmus metus prisijungus prie LSDJS Panevėžio rajono skyriaus, veiklą lydėjo įprastinės iniciatyvos.  Čia buvo, kaip ir dabar yra, gera, pokalbius ir darbą nuolatos lydėjo juokas, nauji ir įdomūs žmonės bei nepamirštamos ir turiningos akimirkos. Po pirmųjų veiklos metų, pajaučiau, kad organizacijos suteikiamos galimybės yra daug didesnės nei jas tuomet išnaudojau. Juo labiau, kai pradėjau suvokti, kad ypatingai socialdemokratines vertybes liečiančiais klausimais noriu ir turiu ką pasakyti.

Vedama minčių, kurios skatindamos žingeidumą vertė nuolatos tobulėti, 2011-aisiais metais nusprendžiau kandidatuoti ir tapti LSDJS Panevėžio rajono skyriaus pirmininke. Tuomet, šis iššūkis, atrodė toks neįmanomas ir toks nepasiekiamas. Pasirinkimą kandidatuoti, nuolatos lydėjo asmeniniai pamąstymai, ką turėsiu įrodyti, kokie darbai ir pokyčiai manęs laukia. O svarbiausia: kokius pokyčius ir pasikeitimus galėsiu atnešti atstovaujamo skyriaus gerovei. Į šiuos klausimus sau nuolatos atsakinėjau iki 2015-ųjų metų – tiek laiko vadovavau LSDJS Panevėžio rajono skyriui, tiek laiko augau, tobulėjau, pažinau ir kartu su jaunimiečiais kūriau geresnį jaunimo rytojų Panevėžio rajone.

 

Veikla LSDJS Valdyboje
O didelis pasiekimais laiko tarpas nuo 2011- ųjų iki 2015-ųjų mano gyvenime buvo pilnas asmeninių perversmų. Per tą laiką LSDJS Panevėžio rajono skyrius tapo vienas iš stipriausių skyrių Organizacijoje, įkūriau Panevėžio rajono jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritasis Stalas“. Ten, nuo 2012-ųjų metų, vadovavau veržliai ir progresyviai komandai. Komandai, kuri ne tik tikslingai vienijo Panevėžio rajono jaunimo organizacijas, bet ir prisidėjo prie jaunimo politikos formavimo ne tik regioniniu, bet ir nacionaliniu mastu.

Taip pat, nuosekliai tobulėjant ir lipant laiptais aukštyn, 2012-aisiais metais nusprendžiau kandidatuoti į Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Valdybą. Šis pasiryžimas buvo labai didelis išbandymas. Ypatingai, kai viskas paskutiniaisiais metais vyko taip greitai. Bet, manau, kad jaunimiečiai, kurie man savo pasitikėjimą atidavė LSDJS Valdybos rinkimuose, jį atidavė nes tikėjo galimybėmis ir pokyčiais. Pripažinkime, kad kiekvienai jaunimo organizacijai yra reikalingi kartų pokyčiai. Ir dabar, artėjant svarbiems Organizacijai sprendimams, tikiu, kad LSDJS nariai atsakingai pasirinks žmones, kurie ne tik pakeistų kartas, bet ir dirbtų ne savo, o LSDJS ir jos narių naudai.

Nepaisant to, kad pirmieji darbo metai LSDJS Valdyboje buvo tikras iššūkis, buvo labai sudėtinga pradėti produktyvius darbus, kai visa naujai išrinkta Valdyba turėjo rasti koncensusą, tiek idėjiniame, tiek organizaciniame kontekste. O juk visi išrinkti Valdybos nariai buvo su skirtingomis kompetencijomis ir taip pat visi skirtingais rakursais matėme LSDJS. Tik per didelius bandymus, per didelius suklydimus, iš kurių mokiausi, šiai dienai, matyt, esu viena iš matomiausia LSDJS Valdybos narė.

 

LSDJS stiprybės bei galimybės
Visada maniau, kad darbas nėra įmanomas dirbant vienam. Darbas neįmanomas be komandos ir žmonių, kurie kartu tiki bendra idėja, siekia jos realizavimo. Šiai dienai mano komandoje yra ne tik kompetentingų organizacijos veikloje dalyvaujančių jaunimiečių, bet ir skyrių, kurie tiki galimomis naujomis Sąjungos idėjomis, kurie nebijo į pokyčius pažiūrėti kitokiu rakursu. O iš esmės, juk vienas lauke – ne karys.

Prisimenant LSDJS Valdybos narės darbą nuo 2012-ųjų iki dabar, mane lydi ne tik šiltos ir reikšmingos akimirkos, bet ir reikšmingi ir svarbūs organizacijai darbai. Per 4 metus darbo bent po porą kartų aplankiau beveik visus skyrius, didelį dėmesį skyriau jų kiekybiniam bei kokybiniam plėtimuisi, domėjausi jų problematika, kasdienybe, kuria gyvena. Ir galiu akcentuoti esminį faktą. Esu įsitikinusi, kad visi skyriai turi lygiareikšmes galimybes įsitraukti tiek į vietines, tiek į nacionalines veiklas. Klausimas, kodėl ne visada mes atveriame tam duris?

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga yra viena iš didžiausių jaunimo organizacijų Lietuvoje. Viena iš stipriausių, jaunimiečių užimamomis rimtomis politinėmis pozicijomis visoje Lietuvoje. Stipri savo idėjomis bei savo veiklomis. Stipri Organizacijoje esančiais lyderiais bei savo nariais.

Bet taip pat, per ketverius metus suvokiau ir tai, kad LSDJS jokiais būdais negali būti tik smagių iniciatyvų organizavimui priemones suteikianti erdvė. Sąjunga privalo būti socialdemokratinių vertybių jaunimo terpėje skleidėja, politinių pozicijų formuotoja bei drąsi jų gynėja. Organizacijos narių terpėje turėdami vienų iš stipriausių Lietuvoje regioninių jaunimo organizacijų tarybų atstovus, turime pradėti kalbėti apie palypėjimą į visiškai kitokį jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo lygmenį. Turėdami tiek Apskritųjų stalų lyderių organizacijos terpėje, turime pradėti galvoti apie grįžimą į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybą. Turime visus svertus tapti vienais iš stipriausių lyderių formuojant tiek nacionalinę, tiek regioninę jaunimo politiką. Ir vėl kyla natūralus klausimas: kodėl ir ko mes laukiame?

 

LSDJS skyrių problematika
Taip pat, kalbant apie LSDJS skyrius, negaliu leisti pamiršti, kad šiai dienai turime didelę problemą dėl neegzistuojančio skyrių bendradarbiavimo. Kuriant gerąjį klimatą Sąjungoje, pasitelkiant vidinę organizacijos komunikaciją, yra be galo svarbu skatinti skyrių bendradarbiavimą. Suteikti priemones jiems kartu kurti, dalintis patirtimis bei padėti skyrių nariams suprasti, kad Sąjunga yra kur kas daugiau nei skyriaus ar šalia esančio skyriaus jaunimiečiai. Turime padėti suprasti, kad LSDJS yra dešimtys, šimtai ir tūkstančiai jaunųjų socialdemokratų Lietuvoje, kurie pasirengę vieni kitiems padėti ir drauge kurti. O kuriant skyrius jungiančius tiltus, privalome sudaryti galimybes skyriams, pagal regioniškumą, gauti finansavimą bendroms veikloms, bendroms idėjoms bei bendrai stiprybei kurti.

 

Politinio kelio pradžia – rinkiminėse kampanijose
Kalbant apie asmeninį mano politinį bagažą, jo susikrovusi turiu nemažai. Pradėjusi veiklą Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungoje aktyviai įsijungiau ne tik į jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo procesus regioniniu bei nacionaliniu lygmeniu, bet ir organizavau įvairias rinkimines kampanijas.

Pirmoji ryški politinė kampanija, kurioje dalyvavau – Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai 2012 metais. Aktyviai idėjomis bei darbu prisidėjau prie visiems Jums gerai žinomo jaunimiečio D.Petrulio rinkiminės kampanijos organizavimo. Čia ne tik kartu su kandidatu dalyvavau įvairiuose renginiuose, organizavau įvairias veiklas bei susitikimus, bet pasikroviau ir asmeninio politinio indėlio, pirmąsyk pamačiau kaip politinė virtuvė atrodo iš vidaus.

Jaunimiečiui D.Petruliui laimėjus LR Seimo rinkimus 2012-aisiais, gavau Seimo nario pasitikėjimą ir darbą pradėjau Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje, kur dirbau Seimo nario padėjėja – sekretore. Ketverius metus nuo 2012-ųjų metų dirbdama LR Seime įgijau neįkainojamos patirties ne tik stebint, kaip vyksta leidžiamosios valdžios procesai, bet ir įvairiai prisidedant prie jų.

Taip pat, 2014-aisiais metais vykusiuose LR Prezidento bei 2015-aisais metais savivaldos rinkimuose vadovavau net dvejiems rinkiminiams štabams. LR Prezidento rinkimuose palaikydama bičiulį Zigmantą Balčytį, organizavau rinkiminio štabo darbą Aukštaitijos regione bei ten vadovavau rinkiminiam štabui. Taip pat, Savivaldos rinkimų metu vadovavau Socialdemokratų partijos Panevėžio rajono skyriaus rinkiminiam štabui bei įdėdama didelį asmeninį darbą bei rūpestį rinkiminei kampanijai padėjau ne tik bičiuliams gauti rinkėjų pasitikėjimą, bet ir pati buvau rinkėjų, pagal balsų skaičių bei pasitikėjimą, išrinkta viena iš lyderių – tapau Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nare.

 

Atstovaujamasis darbas
Tapus Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nare, nieko nelaukusi pradėjau reikšmingus ir rimtus darbus Panevėžio rajono gyventojų bei jaunimo labui. Kaip tarybos narė įdėjau didelį indėlį kuriant Panevėžio rajono atvirą jaunimo centrą, vadovauju Panevėžio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybai, esu Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininko pavaduotoja. Bet kalbant apie visas šitas pareigas ir užimamas pozicijas, manau,  kad svarbiausia yra ne tai, kad jas užimu. Svarbiausia yra tai, kad įgijusi politinių partnerių ir konkurentų pasitikėjimą, galiu įgyvendinti ir įgyvendinu darbus, kuriuos pažadėjau Panevėžio rajono gyventojams.

 

Vadovaujamo darbo patirtis
Matyt, taip pat, visos šios išvardintos pareigos veda prie vadovavimo patirties, kurią per septynerius metus tobulinau ir kilau aukštyn žingsnis po žingsnio. 2011 metais pradėjau vadovauti LSDJS Panevėžio rajono skyriui. 2012-aisiais metais buvau išrinkta LSDJS Valdybos nare, taip pat, vadovavau LSDJS nacionalinių projektų darbo grupei, 2012 metais pradėjusi vadovauti Panevėžio rajono jaunimo organizacijų tarybai „Apskritasis stalas“ didelį laiką skyriau komandos formavimui bei tarybos ir LSDJS Panevėžio rajono skyriaus stiprinimui. 2014 metais vadovavau net dvejiems rinkiminiams štabams. Taip pat, turėjau galimybę dirbti JCI Lietuva (Junior Chamber International) Valdyboje. Veiklos organizacijoje metu būdama atsakinga už tarptautinį bendradarbiavimą suorganizavau ne vieną tarptautinę konferenciją, kurios leido ypatingai tobulėti atstovaujamuoju lygmeniu, įgyti diplomatinės patirties.

Prisidedant prie įvairių pilietinių iniciatyvų teko dalyvauti ir koordinuoti ne vieną nacionalinį projektą bei jo įgyvendinimą. Tarp minimų projektų ir pilietinės iniciatyvos  „Mes Darom!“ – čia koordinavau iniciatyvos įgyvendinimą Aukštaitijos apskrityje bei LR Prezidentės globojama akcijoje „Spalvoto meduolio diena“, kurioje buvau pakviesta tapti Aukštaitijos regiono ambasadore. Minėta akcija buvo skirta pilietinės iniciatyvos skatinimui, kuriant visų Lietuvos vaikų namuose gyvenančių vaikų gerovę.

Visos šios patirtys, ugdydamos ne tik mane, kaip jauną žmogų, bet ir politinę asmenybę, leido suprasti, kad geras lyderis yra ne tas, kurį kiti laiko lyderiu, o tas, kuris aplink save esančius žmones laiko lyderiais. Taip galimas užtikrinti nuolatinis abipusis tobulėjimas ir veikiančių žmonių imlumas, noras pasiekti dar daugiau.

2016-aisiais metais Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Valdybos sprendimu pradėjau eiti LSDJS Vicepirmininkės pareigas, o metų viduryje laikinai eiti LSDJS Biuro vadovės pareigas.

 

Ir pagaliau – laikas atsinaujinimui
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungą aš matau kaip stiprią ir pripažįstamą partnerę, formuojant bei įgyvendinant Lietuvos jaunimo politiką. Organizacija ir jos padaliniai jau seniai reikalauja vidinės struktūros pokyčių, kitokio požiūrio į skyrių veiklas ir taip reikalingo grįžtamojo ryšio. Laikas pradėti kurti Sąjungą tokią, kokios jos norime.

Labai svarbu, kad Sąjungai vadovautų žmonės, kurie ją myli. Kurie gyvena ja.  O mano asmeninė praktika jau parodė, kad negailiu nei laiko, nei indėlio, nei darbo, siekiant organizaciją bei jos narius vesti link geresnio rytojaus.

Šiai dienai Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga gyvena ne pačiais geriausiais savo veiklos metais. Taip, mes ypatingai tobulėjame nacionaliniu mastu. Taip, mes turime porą stiprių skyrių. Taip, mes turime rimtas politines pozicijas užimančių jaunimiečių. Bet ne, mes neužtikriname kokybiškos ir nuoseklios veiklos šimtams skyriuose veikiančių organizacijos narių. Neužtikriname jų prisidėjimo prie organizacijos bendros gerovės kūrimo.

Nuolatos bendraujant su Sąjungos skyrių pirmininkais bei pavieniais nariais, jaučiu, kad laikas Organizacijoje pradėti pokyčius. Atsakingus bei paremtus turima patirtimi ir kompetencijomis.

Ir žingsnis po žingsnio lipant tobulėjimo laiptais į priekį, šiai dienai, laikas žengti dar vieną žingsnį aukštyn. Tikriausiai vieną iš didžiausių mano gyvenime, vieną iš svarbiausių priimtų sprendimų.

 

„Šiandien šiuo atviru laišku oficialiai  pareiškiu, kad dalyvausiu artėjančiuose Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininko rinkimuose ir kandidatuosiu tapti LSDJS pirmininke. Ne dėl to, kad patenkinti asmenines ambicijas. Dėl to, kad organizacija, kuria gyvenu, su kuria atsikeliu ir su kuria vėlai nueinu miegoti, man rūpi daugiau nei noras užsidėti antpečius“ – Modesta Petrauskaitė.

 

Tikiu ir žinau, kad turėdama Sąjungoje didelį jos narių bei skyrių pasitikėjimą, galiu sudaryti geriausias sąlygas Organizacijai pažiūrėti nauja kryptimi. Paversti šimtų jaunimiečių širdyse Sąjungą antrais namais. Ten, kur būtų įdomu ir gera. Ten, kur visada norėtųsi būti bei visada norėtųsi sugrįžti.

Dėkoju už Jūsų skirtą laiką ir dėmesį skaitant šį atvirą mano laišką Jums. Pažinodami mane žinote – visada esu atvira klausimams ir diskusijoms, idėjoms bei pasiūlymams.  Bendraukime ir toliau kurkime drauge!

 

Visada Jūsų,
LSDJS Vicepirmininkė
Modesta Petrauskaitė

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos 2017 metų rinkimai.
Agitacinis tektas.

Trusted by Immediate Edge Official Website