LSDJS skyriuose – visuotiniai narių susirinkimai

strategija2017 metų, sausio 4-ąją, sostinėje susirinko Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Valdyba. Į pirmąjį 2017-aisiais metais posėdį susirinkę Sąjungos Valdybos nariai, posėdyje aptarė ne vieną Organizacijai svarbų klausimą. Vienas iš jų – LSDJS skyrių ataskaitiniai-rinkiminiai visuotiniai susirinkimai.

Vadovaujantis galiojančia Sąjungos įstatų redakcija, kiekvienas LSDJS skyrius, Sąjungos Valdybai priėmus sprendimą dėl eilinės ataskaitinės – rinkiminės konferencijos kvotų, nuo sausio 15 d. iki vasario 15 d. turės suorganizuoti visuotinius ataskaitinius-rinkiminius visuotinius narių susirinkimus, kurių metu skyriuose bus renkami skyrių pirmininkai bei valdybų nariai, tvirtinamos skyrių pirmininkų metinės veiklos ataskaitos.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos rinkiminė-ataskaitinė konferencija Vilniuje rinksis šių metų kovo 18 dieną. Susirinkę skyrių delegatai spręs kas ateinančius du metus vadovaus Organizacijai, rinks 3 naujus Valdybos narius, Kontrolės komisiją bei nagrinės LSDJS strategiją 2017-2021 metams.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga skatina Lietuvos jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
Išorinio komunikacijos tinklo biuro informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website