LSDJS pirmininkų suvažiavime – diskusijos apie pokyčius

Birželio 18 dieną, pačiame Lietuvos centre – Kėdainiuose – iš įvairių Lietuvos skyrių į susitikimą susirinko Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) pirmininkai ir jų atstovai. Visos dienos sueigoje LSDJS valdybos nariai pristatė naujas mintis ir idėjas dėl organizacijos veikimo krypčių, procesų, taip kviesdami sąjungos skyrių lyderius atvirai diskusijai kuriant progresyvią sąjungą kartu.

Vienas iš svarbiausių ir ilgiausiai diskutuotų klausimų buvo LSDJS įstatai, jų peržiūra bei atnaujinimo aspektai, atsižvelgiant į dabartines realijas. Daugiausia diskusijų sukėlė punktai dėl organizacijos finansų ir jų valdymo. Tikimąsi, kad sugalvotos mintys įneš daugiau skaidrumo ir pasitikėjimo organizacija finansiniais klausimais. Nauja įstatų redakcija bus analizuojama ateinančių susitikimų su nariais metu, o teikiama tvirtinti artimiausiame visuotiniame LSDJS narių suvažiavime.

LSDJS archyvas
LSDJS archyvas

Taip pat buvo aptarta LSDJS ir Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sutartis, kuri buvo pasirašyta 2008 metais. Visi susirinkusieji bendrai išdėstė mintis, kaip toliau galima būtų bendradarbiauti Lietuvos socialdemokratiniam jaunimui kartu su partija bei ką, kaip strateginiai partneriai, galime vieni kitiems duoti, siekiant progresyvios socialdemokratinės minties skleidimo Lietuvoje.

 

Siekiant įgyvendinti savo organizacijos tikslus, skleisti savo vertybes, spręsti tikslinių grupių problemas bei aktyviau formuoti jaunimo politiką nacionaliniu mastu buvo pristatyta tinklų koncepcija. Šiuo metu yra suformuotos arba bus formuojamos komunikacijos, jaunimiečių merginų, moksleivių, jaunimiečių savivaldybės narių tinklai. Tikimės, jog tiek nariai visoje Lietuvoje, tiek mūsų šalininkai aktyviai prisidės prie šių tinklų veiklos.


Paliesta ir nauja LSDJS skyrių koordinavimo idėja. Nuo šiol koordinatorių komanda bus formuojama iš regionuose esančių aktyvių narių, kurie kartu su valdybos nariais bus atsakingi už savo apskrityse esančių skyrių bendradarbiavimą kartu su nacionaliniu biuru, pirmininkais, inicijuos skyrių atkūrimus/įkūrimus bei juose lankysis.

LSDJS archyvas
LSDJS archyvas

 

Siekiant įgyvendinti vieną iš sąjungos prioritetinių krypčių – kokybiškai ugdyti jos LSDJS narius – buvo aptarta mokymų idėja ir jų temų siūlymai. Diskusijos metu išaiškėjo, kad skyrių pirmininkų poreikiu būtini inicijuoti mokymai socialdemokratijos ir jos vertybių pagrindų, komunikacijos, projektų rašymo, rėmėjų paieškos tematikomis.

“Pasikeitus organizacijos skyrių pirmininkams, valdybai, labai svarbu suformuoti aiškią struktūrą ir mechanizmą kaip dirbame. Džiaugiuosi, kad nestokojama idėjų kaip visi kartu galime patobulinti organizacijos veikimo procesus, kartu atrasti naujas veiklos formas, po mažu pereiti prie tokios organizacijos, kuri savo veikla atitiktų skirtingus organizacijos narių poreikius, aprėptų didesnį veiklų, aktualių temų spektrą”, – pažymėjo LSDJS pirmininkė A. Goldbergaitė.

 

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga skatina jaunus Lietuvos žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
Išorinio komunikacijos tinklo biuro informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website