LSDJS ataskaitinė-rinkiminė konferencija – kovo 18-ąją Vilniuje

LSDJS konferencija
LSDJS konferencija / LSDJS archyvas.

2017 metų, sausio 4-ąją, sostinėje susirinko Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Valdyba. Į pirmąjį 2017-aisiais metais posėdį susirinkę Sąjungos Valdybos nariai, posėdyje aptarė ne vieną Organizacijai svarbų klausimą. Matyt, svarbiausias iš jų – artėjanti Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos ataskaitinė-rinkiminė konferencija.

Sąjungos Valdybos nariai nusprendė, kad eilinė Sąjungos rinkiminė-ataskaitinė konferencija vyks šių metų kovo mėnesio 18 dieną, Vilniuje.

Konferencijos metu Organizacijos skyrių delegatų laukia rimti sprendimai. Pastarieji spręs kas, ateinančius dvejus metus, vadovaus Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungai, rinks 3 naujus Sąjungos Valdybos narius bei Kontrolės komisiją. Taip pat, vyksiančios konferencijos metu, organizacijos pirmininkas R. Burokas pristatys pastarųjų metų veiklos ataskaitą.

Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu balsavimo teisę turi pagal Sąjungos Valdybos sprendimu patvirtintą kvotą deleguoti skyrių atstovai. Skyrių delegatai yra renkami skyrių ataskaitiniuose-rinkiminiuose susirinkimuose. Šiais metais eilinėje konferencijoje jų turėtų susirinkti daugiau nei 100.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga skatina Lietuvos jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
Išorinio komunikacijos tinklo biuro informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website