Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga išrinko pirmininką ir pasirašė deklaraciją.

Savaitgalį Kauno miesto savivaldybės administracijoje rinkosi Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos nariai. Delegatai laikinojoje sostinėje rinko naująją organizacijos vadovybę, pasirašė deklaraciją prieš vienkartinio plastiko nenaudojimą ir patvirtinti svarbūs organizacijai dokumentai.

55615858_10156874437690853_6087183296658145280_o

Kovo 23 d. vykusioje Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (toliau – LSDJS) nariai rinko naują organizacijos pirmininką, valdybą ir kontrolės komisiją. Pirmininku išrinktas ilgametis sąjungos narys Vaidas Rusys. Savo rinkimų kalboje pabrėžė, kad organizacija ir toliau savo veiklą vykdys dviem pagrindinėmis kryptimis: organizacijos veiklos kokybės gerinimo ir progresyvių idėjų sklaidos Lietuvoje: jaunieji socialdemokratai pasisako už progresyvias idėjas, mes turime kurti progresyvią Lietuvą, turime kalbėti apie plastiko žalą mūsų aplinkai, turime kur kas garsiau kalbėti, kad moterų teisės yra mūsų visos visuomenės reikalas, turime kalbėti apie visas socialines grupes ir jų įvairovę, turime laužyti visuomenėje nusistovėjusias normas, tik taip judėsime į priekį ir gyvensime pažangioje Lietuvoje“ – kalbėjo LSDJS pirmininkas Vaidas Rusys.
55719343_10156868612370853_9650503751303168_oKonferencijos metu taip pat buvo pasirašyta Deklaracija dėl vienkartinio plastiko nenaudojimo LSDJS renginiuose ir kasdieninėje veikloje. Deklaraciją pasirašė ir LR kandidatas į Prezidentus Vytenis Andriukaitis, kuris sveikino LSDJS su tokia iniciatyva ir linkėjo toliau įgyvendinti progresyvias idėjas Lietuvoje. LSDJS išrinktas pirmininkas kalbėjo, kad Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga pasisako už gamtos išteklių apsaugą, kreipia dėmesį į problemas, susijusias su tarša, klimato šiltėjimu bei neefektyviu išteklių naudojimu: mes reiškiame susirūpinimą Lietuvoje vykdoma taršos politika bei esame pasirengę teikti pasiūlymus, kuriuose raginsime orientuotis į svarbias, permainų reikalaujančias, sritis“.
Iš visos Lietuvos susirinkusius delegatus ir svečius sveikino Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidentus Vytenis Andriukaitis, Lietuvos respublikos seimo narė Rasa Budbergytė, Lietuvos socialdemokratų partijos moterų sąjungos pirmininkė Orinta Leiputė ir buvęs LSDJS pirmininkas Ramūnas Burokas.
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga skatina Lietuvos jaunus žmones aktyviai veikti, prisideda prie įvairių iniciatyvų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.

 

Lietuvos socaldemokratinio jaunimo sąjungos informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website