Kupiškio skyriaus pirmininke išrinkta Inga Šimkienė

LSDJS Kupiškio skyrius
LSDJS Kupiškio skyrius

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Kupiškio rajono skyrius sausio 20 d. į visuotinį narių susirinkimą sukvietė veikloje dalyvaujančius jaunimiečius. Visuotinių LSDJS skyrių susirinkimų metu yra renkami skyrių pirmininkai, valdybų ir kontrolės organų nariai bei delegatai į LSDJS eilinę ataskaitinę – rinkiminę konferenciją Vilniuje, kuri vyks šių metų kovo 18 dieną. Taip pat – pristatomos skyrių pirmininkų metinės veiklos ataskaitos.

Į visuotinį LSDJS Kupiškio skyriaus susirinkimą, susirinkus skyriuje veikiantiems jaunimiečiams, buvo patvirtinta skyriaus pirmininkės Ernestos Melnikaitės metinės veiklos ataskaita. Per 2016-uosius skyriuje organizuota bei prisijungta prie įvairių veiklų.

Taip pat, susirinkimo metu buvo išrinktas LSDJS Kupiškio skyriaus naujasis pirmininkas. Skyriui vadovaus, jaunimiečių pasitikėjimo sulaukusi Inga Šimkienė, o pirmininkui skyriaus veiklai vadovauti padės išrinkti nauji valdybos nariai – Lina Balčiunaitė bei Justinas Raugalė.

Įpusėjus spręsti svarbius skyriaus veiklai klausimus buvo pereita prie taip pat aktualaus klausimo – skyriaus delegatų LSDJS eilinėje ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje. Pastaroji vyks šių metų kovo 18-ą dieną, Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje. Kupiškio skyrius į konferenciją delegavo 2 atstovus.

Pagal Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos įstatus, norint oficialiai patvirtinti visuotinį susirinkimą, jame turi dalyvauti daugiau nei puse visų skyriaus narių. LSDJS Kupiškio skyriaus visuotiniame susirinkime dalyvavo 8 skyriaus nariai.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga skatina Lietuvos jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.

 

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
Išorinio komunikacijos tinklo biuro informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website