Konferencija: pagrindinė informacija

Informuojame, jog LSDJS Valdybos sprendimu LSDJS eilinė ataskaitinė-rinkiminė konferencija vyks š. m,. birželio 4 dieną Šiauliuose. (Adresas: Šiaulių arena, Jono Jablonskio g. 16, Šiauliai.)

Konferencijoje bus renkami 3 nauji valdybos nariai, Kontrolės komisija, bus pristatoma 2021 metų LSDJS veiklos ir finansų ataskaitos, taip pat pirmininko, valdybos narių veiklos vertinimo ataskaitos. 

KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ

10:00 – 11:00 Konferencijos dalyvių bei svečių registracija, mandatų išdavimas, kvorumo tikrinimas;
11:00 – 11:30 Svečių sveikinimo kalbos;
11:30 – 11:45 Konferencijos pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas;
11:45 – 12:15 2021-ųjų metų LSDJS veiklos ir finansų ataskaitos pristatymas;
12:15 – 12:45 2021-ųjų metų LSDJS finansinės veiklos, Pirmininko ir Valdybos narių veiklos vertinimo ataskaitų pateikimas;
12:45 – 13:00 Kvorumo tikrinimas, ataskaitų tvirtinimas;
13:00 – 13:30 Kandidatų į LSDJS valdybos narių pozicijas prisistatymai, klausimai;
13:30 – 14:00 Kandidatų į LSDJS Kontrolės komisiją prisistatymai, klausimai;
14:00 – 14:20 Kvorumo tikrinimas, slapto balsavimo procedūra;
14:20 – 15:20 Pertrauka – pietūs;
15:20 – 16:20 Programos, dokumentu svarstymas ir priėmimas;
16:20 – 16:30 Slapto balsavimo procedūros rezultatų pristatymas;
16:30 val. Konferencijos uždarymas.

 

KANDIDATAI Į VALDYBĄ

DOKUMENTAI

 

Gerų sprendimų!