KONFERENCIJA

Gegužės 22 dieną, Šiaulių arenoje, Jono Jablonskio g. 16, Šiauliai, vyks Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) eilinė ataskaitinė – rinkiminė konferencija.

Konferencijos metu bus pristatoma 2020 metų LSDJS veiklos ir finansų ataskaitos, taip pat pirmininko, valdybos narių veiklos vertinimo ataskaitos. 

Kandidatė į LSDJS pirmininkus

Algimantė Ambrulaitytė

LAIKINOJI PIRMININKĖ

Kandidatai į LSDJS valdybą

Džioraldas Šukys

Šiaulių skyriaus narys

Ramunė Vaičiulytė

jonavos skyriaus narė

Lukas Gudelis

Vilniaus rajono skyriaus narys

Armandas Peldis

mažeikių skyriaus narys

Trusted by Immediate Edge Official Website