Kauno rajono skyriuje – visuotinis narių susirinkimas

16665264_1152313861546310_1204457112939200407_o
LSDJS Kauno rajono skyrius

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Kauno rajono skyrius vasario  9 dieną į visuotinį narių susirinkimą sukvietė veikloje dalyvaujančius jaunimiečius. Visuotinių LSDJS skyrių susirinkimų metu yra renkami skyrių pirmininkai, valdybų ir kontrolės organų nariai bei delegatai į LSDJS eilinę ataskaitinę – rinkiminę konferenciją Vilniuje, kuri vyks šių metų kovo 18 dieną. Taip pat – pristatomos skyrių pirmininkų metinės veiklos ataskaitos.

Į visuotinį LSDJS Kauno rajono skyriaus susirinkimą, susirinkus skyriuje veikiantiems jaunimiečiams, buvo patvirtinta skyriaus pirmininko Vytenio Vitkausko metinės veiklos ataskaita. Per 2016-uosius skyriuje organizuota bei prisijungta prie įvairių veiklų.

2016 metai prabėgo su daugybė renginių, mokymų, susitikimu su kitais skyriais. Metų pradžioje LSDJS Kauno rajono jaunimiečiai kvietė  padėkoti Lietuvai vykdydami akciją „Dėkojame, Lietuva“.

Taip pat dalyvauta jaunųjų socialdemokračių tinklo susitikime Raudondvaryje, Kauno rajone. Kauno rajone vyko diskusijos „Didžioji ambicija: kurti ateities Lietuvą“ tęsinys, kurioje diskutavo Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininkas Ramūnas Burokas, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Raminta Popovienė ir Antanas Nesteckis, žurnalistas ir politologas Rimvydas Valatka bei Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas.

Rugpjūčio vidury prasidėjo dar viena tradicinė nacionalinė akcija, kuri buvo pripažinta šių metų sėkmingiausia – „Būk Pirmūnas 2016”. Projekto metu, LSDJS Kauno rajono skyrius aktyviai prisijungė prie jos įgyvendinimo jaunimiečiams renkant kanceliarines prekes, kurios buvo išdalintos lankantis vaikų dienos centruose bei daugiavaikėse šeimose.

Rudenėjant įvyko LSDP Kauno rajono skyriaus sąskrydis, kurio metu oganizuotos orginalios sporto rungtys, jaunimas gausiai savanoriavo renginyje. Kauno rajono jaunimas dalyvavo festivalyje „Noriu būti matomas 2016“, turėjome savo atstovą, kuris su Honda S2000 važiavo dalyvių automobilių kolonos parade „Nemuno žiedu”.

Kauno rajone taip pat vyko  mokymai įvairiomis temomis: apie internetinius tinklus diskutavome su žurnalistu, radijo laidų autoriumi ir vedėju Ginu Dabašinsku, kvietėme vietos bendruomenę bei moksleivius į paskaitą–diskusiją tema: „Prekyba žmonėmis Lietuvoje – kodėl tyli aukos? Iššūkiai mūsų teisėsaugai ir socialinei sistemai“.

Verta paminėti, kad vyko ir komunikacijos mokymai, kuriuose mokėmės kaip elgtis virtualioje erdvėje bei išnaudoti visas socialiniu tinklų galimybes. Skyrius aktyviai įsitraukė į sąjungos organizuojamas akcijas ir renginius.

Susirinkimo metu buvo išrinktas ir LSDJS Kauno rajono skyriaus pirmininkas. Toliau skyriui vadovaus, skyrių jaunimiečių pasitikėjimo sulaukęs Vytenis Vitkauskas, o pirmininkui skyriaus veiklai vadovauti padės išrinkti nauji valdybos nariai – Saulius Davainis, Laurynas Dilys, Simona Juodžiukynaitė, Žilvinas Lukošius, Irena Sinkevičienė bei Eimantas Vanagas.

Įpusėjus spręsti svarbius skyriaus veiklai klausimus buvo pereita prie taip pat aktualaus klausimo – skyriaus delegatų LSDJS eilinėje ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje. Pastaroji vyks šių metų kovo 18-ą dieną, Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje. Kauno rajono skyrius į konferenciją delegavo 4 atstovus.

Pagal Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos įstatus, norint oficialiai patvirtinti visuotinį susirinkimą, jame turi dalyvauti daugiau nei puse visų skyriaus narių. LSDJS Kauno rajono skyriaus visuotiniame susirinkime dalyvavo 18 skyriaus narių.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga skatina Lietuvos jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
Išorinio komunikacijos tinklo biuro informacija