Jaunimiečiai prisideda prie raginamų Prezidentei nediskriminuoti Lietuvos šeimų ir vetuoti Šeimos stiprinimo įstatymą


Jaunieji socialdemokratai pasisako prieš šeimų rūšiavimą bei šeimos santykių dalyvių diskriminaciją.

Esame už lyčių lygybę, religijos laisvę, už įstatymus, atitinkančius Lietuvos Respublikos Konstituciją ir Europos Žmogaus Teisių Konvenciją.

Mes prisidedame prie kitų nevyriausybinių žmogaus teisių organizacijų ir akademinės bendruomenės atstovų kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, prašydami nepasirašyti Šeimos stiprinimo įstatymo, priimto Lietuvos Respublikos Seimo.

Kreipimasis ir visų pasirašiusių organizacijų sąrašas.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos informacija

Elžbieta Latėnaitė, Ievos Budzeikaitės nuotr.

Trusted by Immediate Edge Official Website