Jaunieji socialdemokratai ragina Seimą nepriimti konservatyvaus požiūrio į šeimą ir nenublokšti Lietuvos į XIX amžių.

Seime pradėjus svarstyti Konstitucijos pataisą dėl šeimos apibrėžimo, jaunieji socialdemokratai ragina Seimo narius pažvelgti į Lietuvos realybę ir neužmerkti akių prieš globalias socialines tendencijas, bylojančias apie besikeičiantį jaunų žmonių požiūrį į formalius įsipareigojimus.

„Mes gyvename nebe uždaroje šalyje su griežtomis dogmomis, o Europoje, pasaulyje, kur jauni žmonės kuria šeimas nebe pagal formalius arba bažnytinius principus. Dabar vienas kitam įsipareigojama ne įrašu pase, vaikai gimdomi ne todėl, kad taip reikalauja visuomenės dogmos. Labai neprogresyvu ir netoliaregiška iš valstybės pusės būtų pasakyti, kad jai rūpi tik formalizuotos šeimos. Jaunoji karta šiandien gyvena kitaip – jai svarbi laisvė, asmeniniai įsipareigojimai, kurie yra daug stipresni nei santuokų rūmų spaudas“, – sakė Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininkas Ramūnas Burokas.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga tiki, kad Lietuva nebus nublokšta į XIX amžių ir nebereikės išsiskyrusios šeimos traktuoti kaip nepilnavertės, o ne santuokoje gimę vaikai nebus stigmatizuojami. Tikimasi, kad moterims nereikės gyventi su smurtaujančiais vyrais tik todėl, kad išsiskirti yra „negražu“.

Socialdemokratų jaunimas įsitikinęs, kad Lietuva, būdama Europos valstybė, turi vadovautis moderniomis vakarietiškomis laisvės, demokratijos ir tolerancijos idėjomis, o ne leistis į šeimos santykių reguliavimą pagal senovines atgyvenusias prievartines dogmas.

 

 

LSDJS informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website