Jaunieji socialdemokratai prisijungė prie memorandumo dėl bendradarbiavimo kovojant su balsų pirkimu

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga prisijungė prie memorandumo, kuriuo siekiama užtikrinti tinkamą teisinę demokratinių, sąžiningų ir skaidrių rinkimų aplinką.

Pasirašyto memorandumo dalyviai, tarp kurių yra ir LR Vidaus reikalų ministerija, LR Teisingumo ministerija bei LR Vyriausioji rinkimų komisija, siekia sudaryti pagrindą abipusiu pasitikėjimu grįstam tarpusavio bendradarbiavimui, informacijos keitimuisi bei naujų narių ar grupių įsitraukimui, siekiant užkirsti kelią balsų pirkimui per Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento ir savivaldybių tarybų rinkimus. Taip pat inicijuoti ir vykdyti efektyvias švietimo, socialinės reklamos kampanijas skatinant visuomenės sąmoningumą, nepakantumą balsų pirkimui, skatinti kandidatų, politinių partijų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos skaidrumą ir atskaitomybę visuomenei bei mažinti politinę korupciją savivaldoje, valstybės tarnyboje ir privačiajame sektoriuje.

Jaunieji socialdemokratai mano, jog sisteminis rinkėjų papirkinėjimas turi būti naikinamas griežčiausiomis priemonėmis.

 

 

LSDJS informacija

 

Trusted by Immediate Edge Official Website