Jaunieji socialdemokratai: atėjo metas drąsiai išsakyti savo pozicijąKlaipėda yra miestas, 2021 m. siekiantis tapti Europos jaunimo sostine, todėl Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (LSDJS), siekdama prisidėti prie šios žinios viešinimo bei padėti Klaipėdos jaunimui pasiekti išsikeltą tikslą, gegužės 18-20 d. uostamiestyje surengė skyrių pirmininkų bei aktyviausių narių susitikimą – „Inkubatorius 2”. Jo metu organizacijoje veikiantys moksleiviai įkūrė „Moksleivių LAB“ – iniciatyvinę grupę, kalbančią apie Lietuvos švietimo sistemos problemas, pateikiančią konkrečius sprendimo būdus joms spręsti. Pirmininkai ir aktyvūs nariai diskutavo apie lyčių lygybę, balsavimą savivaldybių tarybų rinkimuose nuo 16 metų bei aptarė organizacijos politinę programą. Renginio metu prieitos išvados, idėjos bei pasiūlymai bus ne tik analizuojami kituose sąjungos renginiuose, bet ir įrašyti į rengiamą poziciją, perduoti partijai, kad ilgainiui taptų pokyčių visuomenėje pradžia.

IMG_7776Renginio pradžioje buvo pristatytas „CHOOSE KLAIPĖDA“ projektas, kurio ambasadorė Agnė Kovalenkaitė su renginio dalyviais bei svečiais diskutavo, kodėl Klaipėdai svarbu tapti Europos jaunimo sostine: „Įgyvendindami šį projektą nesiekiame statuso, mūsų tikslas – augantis, jaunimui patrauklus Klaipėdos miestas, kuriame visus metus Europos ir visos Lietuvos jaunimas įgyvendintų savo tikslus, pasisemtų naujų idėjų veikloms bei suteiktų miestui gyvybės, paskatintų jaunimą atrasti savanorystę ir visuomeninę veiklą.“ Tikimasi, kad šie pokyčiai atvers naujas galimybes jaunimui mokytis, pradėti karjerą bei kurti šeimą, kitaip tariant, padės Klaipėdai priartėti prie atviro, draugiško bei jaunimui patrauklaus miesto įvaizdžio.

Kalbant apie darbo grupes: „Moksleivių LAB“ – Inkubatoriaus metu pradėjusi veikti sąjungos moksleivių grupė, savo tikslu iškėlusi ne tik moksleivių interesų atstovavimą bei gynimą, bet ir kuo platesnį visos Lietuvos moksleivių įsitraukimą, kad atstovaujamos pozicijos būtų pagrįstos kuo platesne jaunimo nuomone, kad būtų išgirsti tiek miestų, tiek rajonų mokiniai. Tokiu būdu yra siekiama įsigilinti į situaciją visos Lietuvos mastu, įgalinti jaunus žmones nebijoti ir kalbėti apie iššūkius, su kuriais jie susiduria. Moksleiviai išsikėlė keletą pagrindinių temų, kurios bus gvildenamos artimiausių susitikimų metu. Tai pilietiškumo, lytinio švietimo pamokos, taip pat nepilnamečių įsidarbinimo galimybės, savanorystės svarba. „Moksleivių LAB“ dalyviai priėjo vieningos išvados, kad mokyklose nėra kokybiško pilietiškumo pagrindų ugdymo – ne visi mokytojai geba sudominti, ar apskritai, vos mažuma mokytojų kalba apie pilietiškumo svarbą, mokiniai neįgyja būtinų žinių, pavyzdžiui, nekalbama apie politines ideologijas, partijas, visuomenės struktūrą. Jie nėra skatinami įsitraukti į visuomeninį gyvenimą, būti pilietiški. Nežino, kokias pilietines teises ir pareigas turi, nežino, kokia veikla gali užsiimti tiek individualiai, tiek veikdami įvairiose jaunimo organizacijose. Grupė sutarė, kad kokybiškas pilietiškumo ugdymas mokyklose turi būti dėstomas jau nuo pirmos klasės. Ne mažiau svarbios moksleiviams pasirodė ir lytinio švietimo pamokos. Anot jų, turi būti kreipiamas didesnis dėmesys lytiniu keliu plintančių ligų prevencijai, skiriama laiko supažindinti su brendimo metu vykstančiais pokyčiais. Be to, turi būti organizuojamos paskaitos tėvams, kalbant apie tai, kaip kalbėti apie lytinius santykius su savo vaikais. Manoma, kad tai padės sumažinti nepilnamečių nėštumą, panaikinti nežinomybę, kurios pasekoje kyla klaidingas įsivaizdavimą apie lytinį gyvenimą ir neatsakingi iš to kylantys veiksmai. Svarbu paminėti moksleivių įsidarbinimo klausimą. Asmenys nuo 14 metų Lietuvoje gali dirbti legaliai ne tik atostogų, bet ir mokslo metų eigoje (būtinas mokymo įstaigos, tėvų/globėjų sutikimas), tačiau ne visi tai žino, jau nekalbant apie reikiamus dokumentus bei darbo kodekse numatytas darbo sąlygas. Moksleiviai turi būti supažindinti su šia informacija, savanorystę pateikiant kaip darbdavių prašomos darbo patirties formą. Viena „Moksleivių LAB“ įkūrėjų, jaunoji lyderė Deimilė Jaselskytė dalijosi įspūdžiais iš pirmojo moksleivių susitikimo: „Labai džiaugiuosi tokia sėkme. Kiekvienas grupės dalyvis dalijosi savo patirtimi, turėjo nuomonę iškeltais klausimais. Tiesą pasakius, dienos buvo per mažai, kad galėtume aptarti rūpimas temas, tačiau įgijome motyvacijos, noro gilintis į rūpimus klausimus. Artimiausiu metu organizuosime dar vieną susitikimą, kad ilgainiui galėtume pateikti svarias, stipriais argumentais pagrįstas pozicijas.“ Toks moksleivių darbas sulaukė jaunųjų socialdemokratų pirmininkų bei aktyvių narių pritarimo ir pagyrų.IMG_8022

„Inkubatoriaus 2” dalyviai diskutavo lyčių lygybės tema – buvo pristatytas lyčių lygybės manifestas. Tai lyčių suformuotas normas kvestionuojantis raštas, kuriuo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį ir paneigti vyraujančius stereotipus. Jaunieji socialdemokratai pasisako už diskriminuojamų visuomenės grupių išlaisvinimą ir de facto lyčių lygybės užtikrinimą. Rašte bus kreipiamas dėmesys į vyrų ir moterų tariamus vaidmenis, analizuojant juos šeimos, laisvalaikio, darbo, profesijos, auklėjimo, grožio kulto ir kitomis temomis. Viena jų – kalba, kuri taip pat formuoja visuomenės požiūrį, pavyzdžiui, ar susimąstėte, kad lietuvių kalboje stipri, istorijos tėkmę pakeitusi moteris yra įvardijama kaip didis vyras – didvyrė? Tokio pobūdžio teiginiai ir sudarys manifestą.

Kita darbo grupė, kurioje diskutavo renginio dalyviai, buvo VOTE 16 (balsavimas savivaldybių tarybų rinkimuose nuo 16 metų). Buvo prieita išvados, kad remiantis tarptautine patirtimi – atsižvelgiant į Austrijos, Estijos, Maltos, Kipro pavyzdžius – jaunieji socialdemokratai sieks sumažinti rinkiminio amžiaus cenzą. Sutarta, kad tokiu būdu bus pasiektas didesnis jaunų žmonių įsitraukimas į visuomenės gyvenimą, jų domėjimasis politika. Be to, kuo anksčiu bus formuojamas įprotis naudotis aktyviąja rinkimų teise, tuo stipresnis jis bus, todėl ilgainiui, padidėjus jaunimo dalyvavimo rinkimuose aktyvumui, į politinę darbotvarkę grįžtų jaunimo politikos klausimai. Svarbu akcentuoti, kad su amžiaus cenzo sumažinimu lygiagrečiai turi eiti ir pilietinio ugdymo mokymo įstaigose kokybės kėlimas – jaunuolio balsas negali tapti politikų priemone, jis turi prisiimti atsakomybę ir suvokti, kokį kandidatą renkasi. Juk 16-18 metų jaunuoliai yra savos bendruomenės nariai, jie geba suvokti regiono ar miesto, kuriame gyvena, privalumus ir trūkumus, tačiau negali balsavimu išreikšti savo nuomonės. Priešingai, sulaukę 18 metų, daugumą jų iškeliauja iš savo bendruomenių ir, paprasčiausiai, nebeturi galimybės būti taip arti regione vykstančios politikos, todėl yra mažiau suinteresuoti ja domėtis. Siekiant skleisti ir viešintį šį tikslą, bus kreipiamasi į tarptautiniu lygmeniu veikiančias jaunųjų socialdemokratų sąjungas, politikus bei žymius visuomenės veikėjus.

Trečiojoje darbo grupėje buvo analizuojama LSDJS politinė programa. „Ne tik duonos bet ir rožių“, – sakė darbo grupės moderatorius, kalbėdamas apie socialdemokratijos ideologiją, vertybes. Tai reiškia,  kad socialdemokratai turi siekti ne tik materialinės žmonių gerovės augimo, bet ir dvasinės: turime užtikrinti, kad žmonės turėtų prieigą prie aukštos švietimo kokybės, kad turėtų galimybę ugdytis visose sferose ir augti, pirmiausia, kaip atsakingi, kritiškai mąstantys asmenys. Nutarta, kad 2011 m. sukurta jaunimo sąjungos politinė programa turi būti atnaujinta. Šiais metais prioritetu iškelti būsto jaunoms šeimoms įsigijimo, verslo bei kalbos kultūros klausimai, todėl bus formuojamos mažesnės grupės, skirtos šių temų detaliai analizei.

Pristačius visose trijose darbo grupėse pasiektus rezultatus, renginio dalyviai sutarė, kad atėjo metas imtis konkrečių priemonių, jiems įgyvendinti. Artimiausiu metu visuomenę pasieks lyčių lygybės manifesto tezės, VOTE 16 kampanija, o sąjungos nariai galės ne tik perskaityti, bet ir patys prisidėti prie politinės programos atnaujinimo.new2

Skyrių pirmininkai bei aktyviausi nariai džiaugiasi turiningai praleistu savaitgaliu, kuriame buvo priimti ne tik svarbūs sprendimai sąjungos plėtrai, bet ir pasiektas glaudesnis bendradarbiavimas tarp narių. Apibendrinat galima prisiminti ir „LSDJS Knygų klubo“ diskusijoje apie G. Orvelo knygą „Gyvulių ūkis“ išsakytą mintį: žmonės yra linkę perduoti savo laisvę tam, kas turi daugiau galios. Visgi, mes negalime tylėti ir paklusti – turime imtis iniciatyvos, kad kairiosios vertybės, užtikrinančios lyčių lygybę, įgalinančios kuo didesnę visuomenės dalį išsakyti savo nuomonę, tiek vienijant mažesnes, šiuo atveju, moksleivių, tiek platesnes – socialdemokratinėms vertybėms pritariančias grupes, būtų aiškios ir girdimos.

new4

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website