D.Griškevičius: kreipimasis į jaunuosius socialdemokratus | LSDJS rinkimai 2017

Domas Griskevicius
D.Girškevičius

Gerbiami jaunimiečiai, LSDJS nariai,

 

Didelė garbė būti tarp Jūsų, veikti kartu su Jumis. Jausmas ir žinojimas, kad kartu mes – jėga, suteikia papildomų jėgų ir aiškumo priimant sprendimus, verčia imtis atsakomybės ir aktyvių veiksmų. Šiandien, kaip ir visada, noriu apkabinti kiekvieną iš Jūsų, paspausti ranką, žiūrėti tiesiai į akis, kalbėti paprastai ir aiškiai.

Pranešu Jums, kad, sulaukęs daugelio iš Jūsų palaikymo, keliu savo kandidatūrą į Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininko poziciją.

Sprendimą priėmiau suvokdamas ypatingą laikotarpio svarbą Sąjungos ateičiai, turėdamas mūsų organizacijos ateities viziją. Manau, kad mano asmeniniai gebėjimai ir vadybinė bei vadovavimo patirtis būtų naudinga Sąjungai, naujai išrinktai jos Valdybai.

Pažįstų daugelį iš jūsų, daugelis iš Jūsų pažįsta mane: Sąjungos nariu esu bei aktyvioje jos veikloje dalyvauju jau daugiau kaip 11 metų. Buvau Šiaulių miesto skyriaus pirmininku, LSDJS valdybos nariu.

Šiuo metu Sąjunga išgyvena tikrą kartų kaitą, susiduriame su rimtais iššūkiais. Sklandžiam pasikeitimui svarbu užtikrinti darbų tęstinumą, iškelti naujus tikslus bei juos įgyvendinti. Mes, jaunimiečiai, privalome atlikti didesnį vaidmenį LSDP gyvenime. Neapsiriboti vien tik kvotų ar postų reikalavimu, bet kelti jaunimo, Lietuvos ir Europos problemas, teikti realius problemų sprendimo būdus ir idėjas.

Mano širdis – kairėje. Man labai svarbu, kad LSDJS stiprėtų kaip socialdemokratijos vertybių – demokratijos, lygybės ir solidarumo – židinys. Todėl esu pasiryžęs sunkiai ir atsakingai dirbti, atiduoti visas savo jėgas bei vesti mūsų organizaciją aktyvios veiklos keliu.

Dabar informuoju apie savo pasiryžimą atstovauti Jus. Programos gaires bei Sąjungos viziją, pristatysiu artimiausiu metu.

Prašau ir tikiuosi nuoširdaus Jūsų palaikymo per LSDJS pirmininko rinkimus.

 

Pagarbiai
Domas Griškevičius

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos 2017 metų rinkimai.
Agitacinis tekstas.

Trusted by Immediate Edge Official Website