Akmenės rajono skyriuje – visuotinis narių susirinkimas | LSDJS rinkimai 2017

LSDJS Naujoji akmenė.
LSDJS Naujoji akmenė.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Akmenės rajono skyrius sausio 16 d. į visuotinį narių susirinkimą sukvietė veikloje dalyvaujančius jaunimiečius. Visuotinių LSDJS skyrių susirinkimų metu yra renkami skyrių pirmininkai, valdybų ir kontrolės organų nariai bei delegatai į LSDJS eilinę ataskaitinę – rinkiminę konferenciją Vilniuje, kuri vyks šių metų kovo 18 dieną. Taip pat – pristatomos skyrių pirmininkų metinės veiklos ataskaitos.

Į visuotinį LSDJS Akmenės rajono skyriaus susirinkimą, susirinkus skyriuje veikiantiems jaunimiečiams, buvo patvirtinta skyriaus pirmininkės Redos Kornejevaitės metinės veiklos ataskaita. Per 2016-uosius skyriuje organizuota bei prisijungta prie įvairių veiklų.

Susirinkimo metu buvo išrinktas ir LSDJS Akmenės skyriaus komunikacijos atstovas. Darbą komunikacijos tinkle pradėjo akmeniškė Rugilė Kornejevaitė.

Taip pat, susirinkimo metu buvo išrinktas LSDJS Akmenės rajono skyriaus pirmininkas. Toliau skyriui vadovaus, skyrių jaunimiečių pasitikėjimo sulaukusi Reda Kornejevaitė, o pirmininkui skyriaus veiklai vadovauti padės išrinkti nauji valdybos nariai – Tomas Martinaitis, Eglė Liškutė, Laura Kaleinikovaitė, Eidmantė Lileikytė, Greta Čeludytė, Rugilė Kornejevaitė ir Žaneta Ružauskytė.

Įpusėjus spręsti svarbius skyriaus veiklai klausimus buvo pereita prie taip pat aktualaus klausimo – skyriaus delegatų LSDJS eilinėje ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje. Pastaroji vyks šių metų kovo 18-ą dieną, Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje. Akmenės rajono skyrius į konferenciją delegavo 4 atstovus.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga skatina Lietuvos jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
Išorinio komunikacijos tinklo biuro informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website