A.Rudytė dalyvavo jaunimo forume „Step It Up For Gender Equality“

16833375_10211406795035011_797256868_oŠių metų Vasario 8 – 9 dienomis Europos parlamente Briuselyje (Belgija) vyko jaunimo forumas „Step It Up For Gender Equality“ (liet. vertimas žingsnis į lyčių lygybę), organizuojamas PES Women kartu su PES (Party of European Socialists), „Rainbow Rose“ ir YES (jaunieji Europos socialistai).

Forume dalyvavo iš daugiau kaip 900 kandidatų atrinkti 25 jaunimo atstovai iš keliolikos Europos valstybių, atstovaujantys įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms, veikiančioms Europos bendrijoje. Šioje konferencijoje apsilankė ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos narė Akvilė Rudytė.

Forume intensyvių darbo sesijų ir kūrybinių dirbtuvių metu buvo diskutuojama apie iššūkius, su kuriais vis dar susiduria biseksualūs bei transseksualūs (LGBTIQ) asmenys, taip pat buvo aptariama pabėgėlių situacija Europoje ir vis dar išliekantys moterų teisių apribojimai, apimantys nelygų užmokestį už tą patį darbą (visoje Europoje vyrų ir moterų atlygio skirtumas yra 16 %, o gaunamos pensijos net 39 % skirtumas vyrų naudai), smurtą prieš moteris, teises į apsisprendimą dėl reprodukcijos ribojimo.

„Europoje juntama atifeministinių ir „anti – gender“  judėjimų aktyvėjimą, kurie kelia naujų iššūkių moterų ir LGBTIQ asmenų teisių srityje. Forume akcentuota, kad jaunoji karta turi įgyti visus reikiamus įrankius ir stoti į kovą su vis dar išliekančia milžiniška ekonomine ir socialine lyčių nelygybe, kuri dvidešimt pirmąjame amžiuje negarantuoja modernaus požiūrio ir modernaus visuomenės modelio.

Viena iš svarbiausių forumo minčių buvo, kad dabar kaip niekada socialdemokratai privalo atsigręžti ir pažinti tikrąsias kairiąsias vertybes bei sekti progresyviąją kairę, kuri garantuotų moterų teisę į kontracepciją ir saugų nėštumo nutraukimą, teisę susilaukti kūdikio jai priimtiniausiu būdu, teisę gauti lygų darbo užmokestį ir nedirbti 2 mėnesius per metus neatlygintinai, LGBTIQ asmenų teisę į partnerystę ir pripažinimą visuomenėje, teisę nebūti diskriminuojamiems dėl lytinės orientacijos prašant prieglobsčio vienoje iš ES valstybių. Būdai, kurie buvo pasiūlyti šiai problemai spręsti buvo: ugdyti ir šviesti jaunus žmones, jog jie suvoktų šios problematikos svarbą bei patys imtųsi aktyviai veikti norėdami lygybės“, – pasakojo A.Rudytė.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga skatina Lietuvos jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.

A.Rudytės informacija