LSDJS EILINĖ ATASKAITINĖ – RINKIMINĖ KONFERENCIJA

Kovo 23 dieną, Kauno miesto savivaldybėje, Laisvės al. 96, Kaunas, vyks Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) eilinė ataskaitinė – rinkiminė konferencija.

Konferencijos metu bus pristatoma 2018 metų LSDJS veiklos ir finansų ataskaitos, taip pat pirmininko, valdybos ir kontrolės komisijos narių veiklos vertinimo ataskaitos. Į konferencijos darbotvarkę yra įtrauktas LSDJS Įstatų ir LSDJS Konferencijos reglamento pristatymo bei tvirtinimo procedūros.

LSDJS Konferencijos Darbotvarkė

Šios konferencijos metu bus renkamas pirmininkas ir keturi nauji LSDJS Valdybos nariai (vienas – metų kadencijai ir trys – dvejų metų kadencijai). LSDJS nariai, norintys kandidatuoti į pirmininko poziciją, turi ne vėliau, kaip likus dvejoms savaitėms iki Konferencijos (iki 03.08 imtinai) el.paštu info@jaunimieciai.lt atsiųsti:

1. Gyvenimo aprašymą;

2. Motyvacinį laišką;

3. Savo veiklos programą;

4. Ne mažiau kaip 100 Narių iš 5 skirtingų Skyrių, palaikančių kandidatą, parašus.

LSDJS nariai, norintys kandidatuoti į valdybos nario poziciją, turi ne vėliau, kaip likus dvejoms savaitėms iki Konferencijos (iki 03.08 imtinai) el.paštu info@jaunimieciai.lt atsiųsti:

1. Gyvenimo aprašymą;

2. Motyvacinį laišką;

3. Ne mažiau kaip 50 Narių iš 5 skirtingų Skyrių, palaikančių kandidatą, parašus.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website