Tai ar dorinio ugdymo pamokose mokoma neapykantos?

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją, apie Telšių Žemaitės gimnazijoje dorinio ugdymo pamokos metu 10-tokams dėstomą neapykantą skatinančią medžiagą, reiškia susirūpinimą dėl pasinaudojimo pareigomis, siekiant moksleiviams diegti homofobijos ir žmogaus laisvės principams prieštaraujančią medžiagą ir jos aspektus.

Sąjungos atstovai primena, kad vienoje iš vykusios dorinio ugdymo pamokos skaidrių, moksleiviams buvo dėstoma Telšių Žemaitės gimnazijos tikybos mokytojos L. Raudytės teorija: „Žmogžudystė ir kūno dalių suvalgymas: nustatyta, kad beveik visi serijiniai žudikai, kurie savo aukas nužudė ir po to suvalgė jų kūno dalis, buvo gėjai“. Kitoje iš dorinio ugdymo pamokos skaidrių, moksleiviams buvo užduodamas klausimas: „Ką žinote apie gėjų manifestą?“ bei vaizduojamas vaivorykštės vėliavos bei sovietų sąjungos atributikos montažas.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, atstovaudama jaunų žmonių savimonės, demokratijos ir pilietiškumo aspektus, mano, kad būtent tokie pedagogų veiksmai yra ne tik įstatymų pažeidimas, bet ir naudojimasis užimamomis pareigomis, siekiant skleisti ir diegti asmenines mokytojų „dorybes“ besiformuojančioms moksleivių asmenybėms.

Viešojoje erdvėje pasirodžius minėtos pedagogės atsakymams dėl susidariusios situacijos, LSDJS valdybos narys Tomas Bilevičius teigė, jog bet kokio ugdymo turinio pateikimas, turi būti gerai apgalvotas ir pasvertas.

„Mokytoja viešojoje erdvėje teigė nesuprantanti, kodėl „daktaro“ patikrinta medžiaga gali būti kenksminga ugdymo procesui ir jo dalyviams. Manau, kad visi suprantame, kad dorinio ugdymo pamokoje niekada nebūtų panaudota statistika apie šviesiaplaukių, mėlynakių ar aukštesnių ar žemesnių žmonių ir kanibalizmo atvejų statistikas.

Norėdami užtikrinti, kad visuomenėje pradėtume pokyčius dėl įvairių žmogaus teisių ir laisvių suvokimo principų, pradėti turime nuo ugdymo įstaigų. Šiandien turime tokią situaciją, kai dar kartą skaudžiai prisiminėme, kad ugdymo sistemą keisti reikia tikrai nuo pačios apačios.

Bet iš kitos pusės – dėstyta medžiaga, esu įsitikinęs, buvo parinkta tikrai nesiremiant ugdymo programomis,- teigė Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos valdybos narys Tomas Bilevičius.

Primename, kad balandžio 26-ąją viešojoje erdvėje pasirodžius vienos iš Telšių Žemaitės gimnazijos moksleivės pasidalintomis nuotraukoms, iš dorinio ugdymo pamokos, kilo didelis visuomenės nepasitenkinimas dėl žmogaus teisių pažeidimo bei moksleiviams diegiamų moralinių normatyvų ugdymo įstaigoje.

Į atvejį nedelsdama sureagavo ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos valdyba, parengusi ir perdavusi Švietimo ir mokslo bei Teisingumo ministerijoms, Vaiko teisių kontrolieriaus įstaigai, Telšių rajono savivaldybės administracijai bei Telšių Žemaitės gimnazijos administracijai dokumentą, kuriuo prašoma kuo skubiau teisiškai reaguoti ir išsiaiškinti susidariusią situaciją, kuri aiškiai pažeidžia žmogaus teises bei taikyti atsakingiems asmenims atitinkamas sankcijas.

LSDJS atstovai taip pat teigė, kad džiaugiasi skubia įvairių institucijų reakcija bei pradėtais įvykio tyrimais. Sąjungos valdybos nariai minėjo, kad šioje situacijoje svarbiausia yra užtikrinti, kad nedelsiant ugdymo procesas būtų grąžintas į mokymą pagal priimtas ir patvirtintas ugdymo programas bei išties formuotų asmenybę dorovine prasme, o ne skatintų neapykantą mažumoms ar patiems moksleiviams bendrąja prasme.

Organizacijos atstovai dėkingi, jog viena iš ugdymo įstaigos moksleivių pasidalino ugdymo proceso medžiagos nuotraukomis socialiniame tinkle. Būtent taip, pasak jaunųjų socialdemokratų, pradedami pokyčiai, kurių dažnai yra bijoma.

Primename, kad minėta dorinio ugdymo pamokos medžiaga buvo dėstoma ugdymo proceso metu nepilnamečiams asmenims, tuo metu turintiems gauti pagal atitinkamą dorinio ugdymo programą numatytas žinias.

Tokio pobūdžio medžiaga ne tik pažeidžia žmogaus teises, skatina homofobiją, patyčias, netoleranciją kitos seksualinės pakraipos žmonėms, kursto neapykantą jiems bei bręstančiai asmenybei, bet ir formuoja neigiamą ir iškreiptą požiūrį į homoseksualius asmenis.

Jaunimiečiai kreipėsi

KREIPIMASIS

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga skatina Lietuvos jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
Išorinio komunikacijos tinklo biuro informacija

 

Trusted by Immediate Edge Official Website