2016-iais LSDJS įgyvendino veiklos efektyvinimo projektą

skyriai
LSDJS archyvas

2017 metų, sausio 4-ąją, sostinėje susirinko Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Valdyba. Į pirmąjį 2017-aisiais metais posėdį susirinkę Sąjungos Valdybos nariai, posėdyje aptarė ne vieną Organizacijai svarbų klausimą. Vienas iš jų – 2016-aisiais metais įgyvendintas LSDJS veiklos efektyvinimo projektas.

2016-aisiais metais į Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos veiklas įsijungė daugiau nei 1700 jaunų žmonių, kurie dalyvavo įvairioje Sąjungos bei jos skyrių organizuotoje veikloje visoje Lietuvoje.

Projekto įgyvendinimo metu plėtota ne tik LSDJS infrastruktūra, bet ir tobulinti organizacijoje vykdomi procesai, organizuoti jaunimo pilietiškumui bei politiniam aktyvumui skirti skatinti renginiai, iniciatyvos. 

Projekto vykdymo laikotarpiu buvo užtikrintas narių kompetencijos kėlimas LSDJS apskričių forumų, seminarų ir konferencijų metu projektų rengimo, įgyvendinimo ir atsiskaitymo, socialdemokratijos, lyderystės, motyvacijos, viešųjų ryšių, politologijos srityse.

Taip pat, įkurti nauji LSDJS Išorinės komunikacijos, Alumni, politinės programos įgyvendinimo tinklai, nariai aktyviai jungiasi į jų veiklą, yra rengiamos diskusijos ir seminarai kiekvienam tinklui aktualiomis temomis, paskirti tinklų veiklą koordinuojantys asmenys.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga skatina Lietuvos jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
Išorinio komunikacijos tinklo biuro informacija

Trusted by Immediate Edge Official Website