Visuotinis biuro ir nacionalinės valdybos susirinkimas