Vadovų klubas: komunikacija, politinio kelio pradžia bei praktiniai užsiėmimai