Tomas Katkus. Tuščios kėdės – simbolinė akcija už mūsų teisę būti išgirstiems!