16536_ddb915d29c5d96a10204be9c56acefd7Seime po svarstymo ir pakoregavimų patvirtinta Nacionalinio saugumo strategija, kurią parengė socialdemokrato Algirdo Butkevičiaus vadovaujama Vyriausybė.

„Nacionalinio saugumo strategija turėjo būti atnaujinta įvertinant besikeičiančią šalies saugumo situaciją ir atitinkamai peržiūrint nacionalinio saugumo politiką,“ – sako socialdemokratas Algirdas Butkevičius. Jo, kaip Ministro Pirmininko, 2015 m. gruodžio 7 d. potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė, kuriai buvo paskirtas vadovauti krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.

Socialdemokratų iniciatyva buvo parengtas Nacionalinės saugumo strategijos projektas, kuriame buvo atnaujintos nacionalinio saugumo prielaidos ir interesai, įvertintas rizikos veiksnių, pavojų ir grėsmių sąrašas, atnaujinti ir patikslinti nacionalinio saugumo politikos įgyvendinimo prioritetai ir uždaviniai, nurodyti sprendimai, priimti reaguojant į pasikeitusią valstybės saugumo situaciją, pokyčiai viešojo, energetinio, ekonominio, informacinio ir kibernetinio saugumo, dvišalio bendradarbiavimo ir kitose srityse. Atsižvelgiant į kintantį grėsmių pobūdį, buvo atsisakyta nuostatų, neturinčių tiesioginės įtakos Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui.

„Atnaujindami saugumo strategiją žiūrėjome, kad būtų atitinkamai reaguojama ne tik į tiesiogines karo grėsmes, bet, kas yra aktualu ir svarbu, į informacines, kibernetines grėsmes. Dar svarbūs akcentai  – strategijoje numatyta glaudi sąveika su mūsų sąjungininkais bei pilietinio patriotinio jaunimo ugdymo svarba,“ – sako atnaujintos Nacionalinio saugumo strategijos rengimo grupei vadovavęs socialdemokratas Juozas Olekas.

Seimo priimtos Nacionalinio saugumo strategijos nuostatos leidžia tinkamai ir visapusiškai stiprinti šalies saugumą, prisitaikant prie pasikeitusių aplinkos sąlygų.