Savaitės pradžioje Vilniuje posėdžiavo LSDJS Valdyba