LIETUVOS SOCIALDEMOKRATINIO JAUNIMO SĄJUNGOS
EILINĖJE ATASKAITINĖ – RINKIMINĖ
K O N F E R E N C I J A
2017-03-18
Vilnius

PRIIMTI SPRENDIMAI

 1. Patvirtinta metinė 2016-ųjų metų LSDJS veiklos ataskaita;
  (Už – 71; Prieš – 2; Susilaikę – 1)
 2. Patvirtinti metinė 2016-ųjų metų LSDJS finansinė atskaitomybė;
  (Už – 71; Prieš – 2; Susilaikę – 1)
 3. Patvirtinta LSDJS kontrolės komisijos veiklos vertinimo ataskaita;
  (sprendimas priimtas pritariant vienbalsiai)
 4. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininke išrinkta Agnė Goldbergaitė;
  (I turo balsų pasiskirstymas: A.Goldbergaitė:  32; D.Griškevičius: 15; M.Petrauskaitė: 35)
  (II turo balsų pasiskirstymas: A.Goldbergaitė: 43; M.Petrauskaitė: 37)
 5. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos valdybos nariais išrinkti: Tomas Bilevičius, Tomas Martinaitis ir Liucija Mininaitė;
  (Balsų pasiskirstymas: Darius Šalaševičius: 16; Jovita Bislytė: 21; Vaidas Rusys: 38; Tomas Bilevičius: 42; Liucija Mininaitė: 53; Tomas Martinaitis: 59)
 6. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos kontrolės komisijos nariais išrinkti: Inga Možeiko, Malik Agamlijev, Mantas Karanauskas, Dovilė Burbaitė ir Erlandas Andrejevas;
 7. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos valdyba įgaliota sekančiai konferencijai parengti LSDJS įstatų naują redakciją;
2017-03-18 vykusios konferencijos eiga

10.10 val. Prasideda konferencija
10.15 val. Svečiai taria sveikinimo žodžius
10.35 val. Konferencijos pirmininku išrinktas Darius Skusevičius
10.35 val. Konferencijos sekretoriaujančiais išrinkti Dovilė Adamonytė ir Vaidas Rusys
10.40 val. Konferencijos balsų skaičiavimo komisijos pirmininke išrinkta Reda Kornejevaitė, išrinkti 4 balsų skaičiavimo komisijos nariai
11:00 val. Sąjungos pirmininkas aptaria metinę LSDJS veiklos ataskaitą
11:18 val. Kontrolės komisijos pirmininkas pristato metinę LSDJS kontrolės komisijos veiklos ataskaitą
11:40 val. Užduoti 2 klausimai sąjungos pirmininkui Ramūnui Burokui
11:56 val. Balsų skaičiavimo komisija tikrina delegatų skaičių
11:58 val. Balsų skaičiavimo komisija teigia, jog turime 74 delegatus
11:59 val. Patvirtinta LSDJS veiklos ataskaita
12:00 val. Patvirtinta LSDJS Kontrolės komisijos ataskaita
12:00 val. Pertrauka
13:01 val. Tikrinamas kvorumas, kvorumas yra, konferencija vyksta teisėtai
13:03 val. Kandidatų į pirmininko poziciją prisistatymas
13:04 val. Kandidatės Agnės Goldbergaitės prisistatymas
13:07 val. Kandidato Domo Griškevičiaus prisistatymas
13:12 val. Užduoti 6 klausimai.
13:21 val. Kandidatės Modestos Petrauskaitės prisistatymas
13:27 val. Užduoti 4 klausimai
13:35 val. Kandidatų į valdybos pozicijas prisistatymai
13:35 val. Kandidato Tomo Bilevičiaus prisistatymas
13:42 val. Užduoti 3 klausimai
13:43 val. Kandidatės Jovitos Bislytės prisistatymas
13:46 val. Kandidato Tomo Martinaičio prisistatymas
13:49 val. Užduotas 1 klausimas
13:50 val. Kandidatės Liucijos Mininaitės prisistatymas
13:54 val. Kandidato Vaido Rusio prisistatymas
14:00 val. Užduoti 2 klausimai
14:00 val. Kandidato Dariaus Šalaševičiaus prisistatymas
14:03 val. Užduotas 1 klausimas
14:04 val. Sutarta dėl 5 kontrolės komisijos narių
14:05 val. Kontrolės komisijos kandidatų siūlymas
14:06 val. Iškeltos 12 kandidatūrų
14:07 val. Kandidatuoti sutiko 11 kandidatų į kontrolės komisijos postus.
14:08 val. Kandidatų į kontrolės komisiją prisistatymai
14:09 val. Kandidatės į kontrolės komisijos poziciją Dovilės Burbaitės prisistatymas
14:12 val. Kandidatės į kontrolės komisijos poziciją Ernestos Apanavičiūtės – Šalčės prisistatymas
14:13 val. Kandidato į kontrolės komisijos poziciją Andriaus Petrulio prisistatymas
14:14 val. Kandidato į kontrolės komisijos poziciją Erlando Andrejevo prisistatymas
14:15 val. Kandidato į kontrolės komisijos poziciją Manto Karanausko prisistatymas
14:16 val. Kandidato į kontrolės komisijos poziciją Tomo Katkaus prisistatymas
14:18 val. Kandidato į kontrolės komisijos poziciją Jono Gritėno prisistatymas
14:19 val. Kandidato į kontrolės komisijos poziciją Malik Agamalijev prisistatymas
14:20 val. Kandidatės į kontrolės komisijos poziciją Linos Gvazdžiauskienės prisistatymas
14:21 val. Kandidatės į kontrolės komisijos poziciją Ingos Možeiko prisistatymas
14:23 val. Pasisakymai už kandidatus į pirmininko (ės) postą
14:24 val. 2 delegatai pasisakė už ir 0 prieš Agnės Goldbergaitės kandidatūrą į pirmininko poziciją
14:26 val. 1 delegatas pasisakė už ir 1 prieš Domo Griškevičiaus kandidatūrą į pirmininko poziciją
14:35 val. 3 delegatai pasisakė už ir 2 prieš Modestos Petrauskaitės kandidatūrą į pirmininko poziciją
14:35 val. Pasisakymai už kandidatus į valdybos nario(-ės) postą
14:36 val. 2 delegatai pasisakė už ir 1 prieš Tomo Bilevičiaus kandidatūrą į valdybos nario poziciją
14:38 val. 2 delegatai pasisakė už ir 0 prieš Jovitos Bislytės kandidatūrą į valdybos narės poziciją
14:39 val. 2 delegatai pasisakė už ir 0 prieš Tomo Martinaičio kandidatūrą į valdybos nario poziciją
14:40 val. 2 delegatai pasisakė už ir 0 prieš Liucijos Mininaitės kandidatūrą į valdybos narės poziciją
14:42 val. 2 delegatai pasisakė už ir 0 prieš Vaido Rusio kandidatūrą į valdybos nario poziciją
14:44 val. 2 delegatai pasisakė už ir 0 prieš Dariaus Šalaševičiaus kandidatūrą į valdybos nario poziciją
14:46 val. Tikrinamas kvorumas, kvorumas yra, konferencija vyksta teisėtai
14:50 val. Tvirtinami biuletenių pavyzdžiai
14:51 val. Vyksta slaptas balsavimas
15:25 val. Pertrauka, balsų skaičiavimo komisija skaičiuoja balsus
16:10 val. Slapto balsavimo procedūros rezultatų pristatymas
16:10 val. Išrinktų kandidatų paskelbimas