Prienų jaunųjų socialdemokratų visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas