Panevėžio rajone – LSDJS strateginio planavimo sueiga