Vasario 3d. įvyko Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Marijampolės skyriaus ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.  Susirinkimo metu organizacijos metinę ataskaitą pateikę laikinai einantis pirmininko pareigas Artūras Visockis, išrinktas pirmininkas ir nauja valdyba. Marijampolės Jaunieji socialdemokratai nusprendė 3 kartą organizacijos vairą patikėti Artūrui Visockiui, išrinko naują valdybą, kurią sudaro: Agnė Pavelčikienė, kuri atsakinga už žmogiškuosius išteklius, Simona Petrauskienė  atsakinga už renginių koordinavimą ir Edita Mkrtūmian – viešųjų  ryšių koordinatorė.

Ataskaitiniame susirinkime dalyvavęs Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas kuris pasidžiaugė, jog organizacija yra veikli, žinoma. darbšti ir palinkėjo naujai išrinktai valdybai sėkmės darbuose. Savo ruožtu naujoji skyriaus vadovybė įsipareigojo aktyviai dirbti organizacijos labui, didinti žinomumą, ieškoti naujų veiklos formų, imtis iniciatyvų bei nuolat gausinti organizaciją populiarinant socialdemokratines vertybes jaunimo tarpe

Artūras Visockis dėkodamas visiems už palaikymą bei nuoširdų darbą organizacijoje pasidžiaugė, jog per pastaruosius metus LSDJS Marijampolės skyrius tapo viena aktyviausių organizacijų ir buvome įvertinti Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ „Metų organizacijos“ nominacija. Pirmininkas tikisi, jog ateinantys metai organizacijai bus dar šaunesni ir darbingesni nei praėjusieji.

LSDJS Marijampolės skyriaus informacija