Moksleiviai keletą savaičių praktikavosi savivaldybių administracijose