Marijampolės skyriuje – visuotinis narių susirinkimas