LSDJS skyriai išsirinko naujus pirmininkus bei valdybas