LSDJS pirmininkų suvažiavime – diskusijos apie pokyčius